Szakmai képzések, továbbképzések

Tanfolyamok

A szakmai tanfolyam elméleti és gyakorlati foglalkozásokat tartalmazó, az egyes szakmai témaköröket legalább 30 órában feldolgozó, számonkéréssel végződő képzés. A hat éves továbbképzési időszak alatt legalább egy olyan tanfolyamot ("T-jelű képzést") el kell végezni minden szakembernek, amely minősítése arra az ellátotási formára is érvényes, amelyben az adott szakember éppen dolgozik.

A tanfolyamokon való részvételért legalább 30, legfeljebb 50 továbbképzési pont szerezhető.

Tanfolyamaink:

tovább >>

Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás a szakmai önismeretet, készséget, képességet fejlesztő legalább 25 órából álló csoportmunkát - ideértve az esetmegbeszélő és szupervíziós csoportot is - feltételező foglalkozás, amelyen való részvétellel legalább 25, legfeljebb 35 továbbképzési pont szerezhető.

Személyiségfejlesztő foglalkozásaink:

Az Erőszakmentes Kommunikáció Alapjai szociális szakemberek számára

Ez a program neked szól:

tovább >>

Szakmai műhelyek

A szakmai műhely az egy év alatt legalább hat fórumot (találkozást) tartó, alkalmanként egy-egy szakmai témát napirendre tűző rendezvénysorozat, amelyen négy vagy több alkalommal való részvétellel legalább 10, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető.

A BMSZKI-nak jelenleg 3 minősített szakmai műhelye van.

Fiatalokkal végzett szociális munka nemzetközi gyakorlata szakmai műhely

A továbbképzés engedélyszáma: M-05-001/2017

Pontértéke: 12 pont

Óraszáma: 8 fórum

A részvétel ingyenes

A műhely vezetője: Csató Bálint

tovább >>