Hajléktalanellátó szervezetek javaslatai a 2021-2027 közötti európai uniós fejlesztési támogatások felhasználásáról

2020-2022 között egy munkatársunk képviseli Magyarországot a FEANTSA (az európai hajléktalanellátó szervezetek ernyőszervezete: https://www.feantsa.org/en) irányító testületében. Ennek egyik első fejleményeként az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felhívására a BMSZKI összefogásával, a hazai FEANTSA tagok közösen foglalták pontokba a következő Európai Uniós pénzügyi ciklusban a Magyarországra jutó fejlesztési támogatások tervezésére, felhasználására irányuló javaslataikat. A hajléktalanellátó szervezetek az alábbi programok folytatására, megújítására hívják fel a döntéshozók figyelmét:

  1.  Elsőként Lakhatást” típusú programok további támogatása – ezek a programok hajléktalan emberek számára kínálnak önálló lakhatási lehetőséget, szociális munkával és egyéb szükséges támogatással segítve őket abban, hogy a lakásokat hosszú távon is meg tudják őrizni;
  2. A hajléktalan ellátó intézmények átalakítása, felújítása korszerűsítése és akadálymentesítése: jelenleg a hajléktalanellátás túlnyomórészt intézményi keretek között nyújtott ellátást jelent. A gyakran nagylétszámú, zsúfolt intézmények járványügyi szempontból is kritikusnak tekinthetők, ezért átalakításuk szükséges: kisebb gondozási egységekre, illetve energetikai korszerűsítésük és akadálymentesítésük is elengedhetetlen.
  3. Társadalmi – munkaerő-piaci reintegrációs és lakhatási programok támogatása: melyek az intézményi ellátásból az önálló lakhatás felé biztosítanak kijutási lehetőséget.  
  4. Szükséges az étkeztetési programok kiterjesztése, annak érdekében, hogy a legrászorultabb emberek hétvégén és ünnepnapokon se maradjanak ennivaló nélkül.
  5. Munkatársaink és ügyfeleink digitális kompetenciafejlesztése, a telemedicina működési feltételeinek megteremtése és az inkfekciókontrollhoz kapcsolódó képzések, eszközbeszerzések támogatása is elengedhetetlen.

A teljes javaslat elolvasható a csatolt dokumentumban: javaslat