Módszertani Munkacsoport

Az alábbiakban a Hajléktalan-ellátás Regionális Módszertani Intézményeinek Munkacsoportja által 2011-ben meghirdetett "Közterületen élő hajléktalan emberekkel való gyakorlatok leírása" című pályázaton a független zsűri által díjazott pályaműveket olvashatják az érdeklődők. Olyan pályaművekről van szó, amelyek hangsúlyosan gyakorlati leírását adják az adott szervezet, intézmény közterületen élő hajléktalan emberekkel végzett munkájának, vagy egy adott programnak. Biztosak vagyunk benne, hogy az ország egyéb településein, más szervezetek is végeznek az itt közzétettekhez hasonló célú és jellegű munkát. Szeretnénk, ha ez a felület a későbbiekben lehetőséget biztosítana mindezek bemutatására, népszerűsítésére.

A pályázati kiírás szövege

Nyertes pályázatok:

Közterületen élık elhelyezésének gyakorlata a Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Könyves Kálmán körúti Éjjeli Menedékhelyén 2010-2011 telén

Beszámoló a Budapest XV. kerületben lévı újpalotai kiserdőben élő hajléktalan emberek elhelyezésének megoldása c. program megvalósításáról

Lent pedig a Hajléktalan-ellátás Regionális Módszertani Intézményeinek Munkacsoportja által 2011-ben meghirdetett, közterületen élő vagy valaha ott élt hajléktalan emberekkel készült életútinterjú pályázaton helyezést elért interjúkat olvashatják az érdeklődők. A pályázati felhívás mellett az itt közzétett szempontrendszer is segítette az interjúk elkészítését. A pályázattal nem titkolt célunk volt, hogy a szociális segítőket arra késztessük, hogy ügyfeleikkel készítsenek részletes, az életút különböző fontos eseményeit feltáró interjút, ami támpontul szolgálhat az esetkezelésben, irányt szabhat a segítő kapcsolatban. Az interjúkészítés sajnos elhanyagolt műfajnak számít a segítő kapcsolatban: bár a legtöbb szociális munkás rendszeresen beszélget ügyfelével, és akár alaposan feltárja a hajléktalanná váláshoz vezető utat, ezek a beszélgetések csak ritkán kerülnek leírásra. Pedig a részletes írásos interjúk nem csak a felnövekvő segítők számára szolgálnak hasznos ismeretekkel, hanem a szociális munkásnak is segítenek az ügyfél alaposabb megismerésében, és a segítő kapcsolat többszempontú átgondolásában, a segítő folyamat lehetséges irányainak meghatározásában.

Az interjúkon keresztül azt is szerettük volna bemutatni, hogy a közterületen élő emberek is ugyanolyan összetett személyiségű, hétköznapi emberek, mint mi magunk; olyan emberek, akiknek az élete valahol megbicsaklott, és az interjúkészítés pillanatában még nem tudható, hogy sikerül-e leküzdeni a hajléktalanságot, illetve azokat a többszörös hátrányokat, melyekkel hajléktalanná válásuk előtt, illetve azóta is küzdenek. Az interjúk egyben arra is jó lehetőséget kínálnak, hogy a szociális ellátórendszert kevéssé ismerők betekintést nyerjenek a hajléktalan ellátó intézmények és a segítők munkájába, a segítő folyamatba.

Lehetséges, hogy a közzétett interjúk nem mindenben felelnek meg tökéletesen az interjúkészítés szempontjainak, ugyanakkor bízunk abban, hogy bátorítóan hatnak mindenkire, hogy ügyfeleikkel beszélgessenek, és a beszélgetéseket olykor írásban is rögzítsék!

Az interjúk közléséhez az érintettek beleegyezésüket adták. Az interjúkban szereplők neveit megváltoztattuk.

Az interjúk kicsomagolhatóak innen