A szervezeti struktúra

Az egyes szervezeti egységek feladatai:

Az Igazgató és az általa közvetlenül irányított szervezeti egység felépítése és feladatai

Igazgató

A BMSZKI felelős vezetője az Igazgató.

Referensek

A Referensek az Igazgató közvetlen irányításával működő, az Igazgató tervezési, szervezési, döntéselőkészítési tevékenységét ellátó feladattal megbízott munkatársakból álló nem önálló szervezeti egység.

Ellátási egység

Ellátási egység (intézmény): az 1993. évi III. tv. 57.§ (1) bekezdés i)., j)., 80.§ (3) bekezdés e), f) pontjában meghatározott ellátások közül egy vagy több szolgáltatást nyújtó szervezeti egység, illetve az 1997. évi XXXI. tv. 5.§ u) pontja alapján meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége.

Az ellátási egység vezetője az Ellátási egységvezető.

Egészségügyi szolgálat

Az Egészségügyi szolgálat önálló orvos-szakmai és ápolási irányítással rendelkező szervezeti egység, vezetője az Egészségügyi Szolgálatvezető.

Az Egészségügyi szolgálat a BMSZKI hajléktalan-ellátási tevékenységének integrált részeként egészségügyi alap - és szakellátást nyújt a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott működési engedélyében meghatározott tevékenységi körben, és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által megkötött szolgáltatási szerződésben meghatározott tartalommal.

A szakmai szervezeti egység felépítése és feladatai

Szakmai igazgatóhelyettes

A Szakmai szervezeti egység felelős vezetője a Szakmai igazgatóhelyettes.

Szakmai fejlesztési és módszertani Iroda

A Szakmai fejlesztési és módszertani Iroda az Iroda vezetőjének közvetlen irányításával működő, e feladattal megbízott munkatársakból álló szervezeti egység.

Nyilvántartási Iroda

A Nyilvántartási Iroda a Szakmai igazgatóhelyettes közvetlen irányításával működő szervezeti egység, mely az Igazgató hatáskörébe tartozó nyilvántartási, adatszolgáltatási, adatkezelési és adatvédelmi feladatokat lát el.

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda a Szakmai igazgatóhelyettes közvetlen irányításával működő szervezeti egység, mely az Igazgató hatáskörébe tartozó ellátásszervezési, felvételi feladatait, továbbá egyéb szociális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatokat lát el.

Üzemeltetési szervezeti egység felépítése és feladatai

Üzemeltetési igazgatóhelyettes

Az üzemeltetési szervezeti egység felelős vezetője.

Műszaki Osztály

A Műszaki Osztály felelős vezetője a Műszaki Osztályvezető. A Műszaki Osztály feladata biztosítani a szállásnyújtási és gondozási, valamint felújítási, karbantartási tevékenység műszaki feltételeit, a beruházások előkészítését.

Szolgáltatási Osztály

A Szolgáltatási Osztály az Üzemeltetési igazgatóhelyettes közvetlen irányításával működő szervezeti egység, mely a BMSZKI vállalkozási- és vagyonhasznosítási tevékenységének megszervezésével, nyilvántartásával, adatkezelésével és adatszolgáltatásával, valamint a BMSZKI informatikai és telekommunikációs eszközeinek és hálózatának üzemeltetésével, koordinációjával kapcsolatos feladatokat, továbbá a BMSZKI ügyvitelszervezési tevékenységével kapcsolatos feladatokat látja el.

A gazdasági szervezeti egység felépítése és feladatai

Gazdasági igazgatóhelyettes

Feladata a BMSZKI gazdasági munkájának megszervezése, és irányítása, ellenőrzése.

Pénzügyi osztály

A Pénzügyi osztály a Gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát. Biztosítja a gazdálkodással, pénzforgalommal kapcsolatos feladatok ellátását, az ehhez kapcsolódó tervezési, nyilvántartási, beszámolási, jelentési kötelezettségek teljesítését.

Számviteli osztály

A Számviteli osztály a Gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát.  Biztosítja a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, beszámolási, jelentési kötelezettségek teljesítését.

Személy- és munkaügyi osztály

A Személy- és munkaügyi osztály a Gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát. Biztosítja az Igazgató munkáltatói jogkörének gyakorlásával összefüggő előkészítési, nyilvántartási és adminisztratív teendők ellátását. Biztosítja a bérgazdálkodással, a munkaügyi nyilvántartási és jelentési kötelezettségek teljesítésével összefüggő teendők ellátását.

Anyag- és eszközgazdálkodási osztály

Az Anyag- és eszközgazdálkodási osztály a Gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen irányításával, ellenőrzésével látja el feladatát. Biztosítja a szállásnyújtási és gondozási, valamint a gondnoksági feladatok ellátásának anyag- és eszközgazdálkodási, beszerzési, raktározási, készletgazdálkodási, szállítási és nyilvántartási feltételeit.

BMSZKI Organogram

Utoljára frissítve: 2021. 05. 03.