Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

 • Adatvédelmi incidensek kezelése - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2021.

 

 • A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2020.

 

 • A Fővárosi Önkormányzat intézményeinél, többségi tulajdonú társaságainál és alapítványainál az Európai Unió 2016/679 Rendeletében (GDPR) megfogalmazott feladatok elvégzésének ellenőrzése - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2020.

 

 • Annak megállapítása, hogy az intézménynél milyen monitoring rendszer segíti a vezetés munkáját és monitoring rendszerük keretében milyen mutatókat (indikátorokat) alkalmaznak - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2019.

 

 • A fővárosi intézmények és többségi tulajdonú társaságok szerződéskötéseinek vizsgálata átláthatósági szempontból - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2019.

 

 • A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei utóellenőrzése - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2019.

 

 • Támogatás jogszerű felhasználása - Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, 2019.

 

 • Az önköltségszámítás szabályozása és gyakorlati megvalósulása az intézményeknél - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2018.

 

 • A szervezeti integritást sértő események kezelése rendjének és az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének szabályozása - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2017.

 

 • A BMSZKI Budapest XI. kerület Kocsis utca 5. szám alatti átmeneti és munkásszálló szabályszerűségi ellenőrzése - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2017.

 

 • A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés, valamint a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként való megrendelésének ellenőrzése a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2017.

 

 • A Fővárosi Önkormányzat intézményeinél a költségvetési szerv alaptevékenysége körébe sorolható tevékenységeknek az államháztartási törvény általi módosítása gyakorlati megvalósulása - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2016.

 

 • A BMSZKI utóellenőrzése - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2016.

 

 • A belső ellenőrzési tevékenység ellenőrzése - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2016.

 

 • A Fővárosi Önkormányzat és tulajdonában lévő szervezetek ingatlan-tulajdoni helyzetének felülvizsgálata, különös tekintettel az ingatlan-nyilvántartás szabályozottságára, rendezettségére - Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Önálló Osztály, 2015.

 

Utoljára módosítva: 2021. 05. 27.