Tevékenységeink

A projekt folyamán az alábbi tevékenységek megvalósítását vállaltuk:

 1. Egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése, amely meghatározza az egyéni esetkezelés irányát és az igénybe vehető szolgáltatások körét
   
 2. Mentális állapotjavító programok
  • Egyéni pszichológiai terápia
  • Alkotó csoport
  • Mentálhigiénés tematikus cso
  • Egyéni pszichológiai tanácsadás
  • portok (pl. filmklub, közösségi támogató csoport, pszichodráma, szociodráma, asszertivitást segítő csoport stb.)
  • Egyéb szabadidős, jobb közérzetet biztosító, az aktivitást serkentő foglalkozások (pl. testmozgás – „konditermeink” használata, könyvtárlátogatás, játékcsoport, kertészkedés stb.)
    
 3. Tanulási kompetenciák (kulcskompetenciák) fejlesztése, képzésbe jutás és képzésben maradás segítése
  • Alsó tagozatosok (1-4. osztály) egyéni felzárkóztató képzése, különbözeti vizsgára való felkészítése 
  • Felzárkóztató (általános iskolai) képzésekbe irányítás (5-6, 7-8, 9-10 osztály)
  • OKJ-s képzésekbe irányítás
  • Kulcskompetenciák fejlesztése (egyéni korrepetálás - elsősorban nyelvtan, számtan)
  • Alapszintű számítógép- és internet használat felkészítése teleszobáinkban, modulos rendszerben
  • Támogató csoport képzésbe jelentkezők számára
  • Támogató csoport képzésben résztvevők számára
    
 4. Munkábaállást elősegítő tevékenységek
  • Álláskereső tréning
  • Munkavállalásra való felkészítés (okiratpótlás, önéletrajzírás stb.) 
  • Személyre szabott munkahelykeresés (elektronikus illetve nyomtatott sajtóból és munkáltatói kapcsolattartás révén)
  • Munkábaállással kapcsolatos információ, tanácsadás
  • Készségfejlesztő csoport azoknak, akik munkába kívánnak állni
    
 5. Szenvedélybetegek gyógyulását elősegítő programok
  • Addiktológiai csoport
  • Relapszus prevenció, visszaesést megelőző csoport
  • AA és egyéb önsegítő csoportokon való részvétel lehetővé tétele (termet biztosítunk számukra)
  • Egyéni addiktológiai tanácsadás
  • Szakellátáshoz jutás megszervezése
    
 6. Felkészítés az önálló életvitelre, kilépésre a hajléktalan-ellátásból
  • Beilleszkedési/visszailleszkedést segítő csoportfoglalkozás
  • Egyéni fejlesztés (önálló ügyintézésre felkészítés) 
  • Háztartásgazdálkodási alapismeretek
  • Albérleti lehetőségek felkutatása, közvetítése
  • Kiköltözés segítése
    
 7. Bevontak utókövetése további hat hónapon át