Szakmai képzések, továbbképzések

Tanfolyamok

A szakmai tanfolyam elméleti és gyakorlati foglalkozásokat tartalmazó, az egyes szakmai témaköröket legalább 20 órában feldolgozó, számonkéréssel végződő képzés, amelyen való részvétellel legalább 20, legfeljebb 50 továbbképzési pont szerezhető.

Tanfolyamaink:


Interjútechnikák tanfolyam

A tanfolyam célja, hogy a segítő munkakörben dolgozók megismerjenek és a gyakorlatban kipróbálhassanak különböző interjús, segítő beszélgetés formákat. 

A képzés engedélyszáma: T-05-014/2017

Óraszám: 53 óra

Pontérték: 40 pont

Képzés díja: 30.000 Ft.-

Előadók: Balla Edit, Breitner Péter, Buda Erika, Fehér Boróka, Hoffmann Kriszta, Lengyel Gariella, Sárközi Tünde

A következő tanfolyam várhatóan 2018. szeptember 27.-én indul.

tovább >>

Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás a szakmai önismeretet, készséget, képességet fejlesztő legalább 25 órából álló csoportmunkát - ideértve az esetmegbeszélő és szupervíziós csoportot is - feltételező foglalkozás, amelyen való részvétellel legalább 25, legfeljebb 35 továbbképzési pont szerezhető.

Személyiségfejlesztő foglalkozásaink:

Segítő folyamat addiktológiai problémákkal küzdő, motiválatlan kliensekkel és családokkal

A segítők felkészítése szakmai készségeik erősítésével és módszertani tudásuk bővítésével a motivációs folyamatok tervezésére, menedzselésére szenvedélybetegekkel.

A program engedélyszáma: S-05-030/2017

Óraszám: 36 óra

Pontérték: 35 pont

Részvételi díj: 32.000 Ft

Előadó: Ambrózay Anikó, Arany Zoltán

tovább >>

Szakmai műhelyek

A szakmai műhely az egy év alatt legalább hat fórumot (találkozást) tartó, alkalmanként egy-egy szakmai témát napirendre tűző rendezvénysorozat, amelyen négy vagy több alkalommal való részvétellel legalább 10, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető.

A BMSZKI-nak jelenleg 3 minősített szakmai műhelye van.

Foglalkoztatási szakmai műhely

A továbbképzés engedélyszáma: M-05-020/2017

Pontértéke: 15 pont

Óraszáma: 7 fórum

A részvétel ingyenes

A műhely vezetője: Keserű Zsolt

A műhely célja: hajléktalan emberek foglalkoztatása érdekében a társadalmi integrációt elősegítő jó gyakorlatok megismerése.

tovább >>