Tanfolyamok

A szakmai tanfolyam elméleti és gyakorlati foglalkozásokat tartalmazó, az egyes szakmai témaköröket legalább 20 órában feldolgozó, számonkéréssel végződő képzés, amelyen való részvétellel legalább 20, legfeljebb 50 továbbképzési pont szerezhető.

Tanfolyamaink A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint "választható továbbképzési program"-nak minősülnek.


A képzés résztvevői kötelesek betartani a járványügyi védekezés érdekében hozott jogszabályi előírásokat, illetve a BMSZKI eljárásrendjét. Ha a járványhelyzet kedvezőtlen irányba változna, akkor - mindannyiunk egészségének védelme érdekében - a képzéseket nem tartjuk meg. 

Segítő munka gyermekkori bántalmazás és kapcsolati erőszak áldozataival és túlélőivel - traumát elszenvedett emberek a hajléktalanellátásban

A képzés célja a gyermekkori bántalmazás és a párkapcsolati erőszak áldozatainak körében végzett segítő munka támogatása.

A képzés engedélyszáma: T-05-004/2020

Óraszám: 30

Pontszám: 35

Előadók: Hoffmann Krisztina és Bércesi Ildikó

Képzési díj: 30 000 Ft.   

A tanfolyam 2022. szeptember 5-én indul  a képzési felhívás tartalmazza a jelentkezéshez szükséges linket is. A jelentkezési határidő 2022. augusztus 15.

Adatvédelmi tájékoztató

További információ: Andorkó Éva - andorko.eva@bmszki.hu

A közösségi pszichiátriai megközelítés lehetőségei hajléktalan és más szociális szolgáltatásokban

A képzés átfogó részletességgel, gyakorlatokkal alátámasztva ad ismeretet a pszichiátriai zavarokról, a közösségi pszichiátriai szemléletéről, a stresszkezelésről és az asszertivításról.

A képzés engedélyszáma: T-05-024/2021

Óraszám: 50

Pontszám: 40

Előadók: Dr. Harangozó Judit, Dr. Bodrogi Andrea, Dr. Bulyáki Tünde, Kristóf Róbert

Képzési díj: 35. 000 Ft.

A tanfolyam 2022. október 4-én indul  a képzési felhívás tartalmazza a jelentkezéshez szükséges linket is. A jelentkezési határidő 2022. szeptember 8.

Adatvédelmi tájékoztató

További információ: Andorkó Éva - andorko.eva@bmszki.hu

   

Csoportdinamikai alapismeretek és csoportvezetői készségek

A csoportdinamikai ismereteket átadó és csoportvezetői készségeket fejlesztő tanfolyami továbbképzés célja, hogy biztonságos kapaszkodót nyújtson a szakmájukban csoportmunka módszerével dolgozó, vagy azt tervező szociális területen működő szakemberek számára.

A képzés engedélyszáma: T-05-005/2020

Óraszám: 40 óra

Pontszám: 40 pont

Előadó: György Margit

Képzési díj: 32.000 ft

Bővebb információ kérhető: kovari.erzsebet@bszki.hu email címen

A segítő beszélgetés módszertana - interjúkészítés a szociális munkában, elmélet és gyakorlat

A szakmai tanfolyam célja, hogy a segítő munkakörben dolgozók megismerjék az interjúkészítés elméletét, kipróbálják a gyakorlatban is egy önállóan elkészített életútinterjú során.

A képzés engedélyszáma: T-05-019/2021

Óraszám: 45 óra

Pontszám: 40 pont

Előadók: Breitner Péter, Fehér Boróka, Sárközi Tünde, Regőczi-Buda Erika, Hoffmann Krisztina és Balla Edit

Képzési díj: 32 000 Ft.

További információ: Andorkó Éva, andorko.eva@bmszki.hu