PIE4shelters

PIE4shelters – Az éjjeli menedékhelyek átalakítása pszichológiai és traumával kapcsolatos szempontok szerint

A PIE4shelters projekt célja a hajléktalan ellátó szervezetek erősítése a bántalmazást elszenvedett hajléktalan nők hatékonyabb támogatása érdekében.

A projekt során kidolgozunk egy képzési programot a hajléktalan ellátó szervezetek számára, a PIE módszer alapján. A PIE (angolul Psychologically Informed Environments) olyan szolgáltatásokat jelent, amelyek a szolgáltatás megtervezésekor és működtetésekor figyelembe veszik a felhasználók pszichológiai hátterét – a gondolkodásmódjukat, érzelmeiket, személyiségüket és múltbeli tapasztalataikat (bővebben lásd PIE link). A PIE4shelters célja, hogy a segítők és intézmények tudatosan építsenek mindarra, amit a traumák hatásáról és a nemi alapú bántalmazásról tudnak.

A projekt fő tevékenységei:

  • A PIE képzési anyag kidolgozása a hajléktalan ellátó szervezetek célcsoportjára.
  • Vezetői beosztásban és közvetlenül ügyfelekkel dolgozó munkatársak képzései a partnerségben résztvevő országokban (Magyarország, Belgium, Írország, Olaszország és az Egyesült Királyság)
  • A PIE módszert terjesztő rendezvények szervezése a partner országokban más, hajléktalan embereket támogató szervezetek számára

A képzési programok és a módszert népszerűsítő rendezvények ingyenesek. Az ezekkel kapcsolatos információkat a honlapunkon folyamatosan frissítjük. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Fehér Borókával vagy Gerencsér Tamással.

A 2018. január 1-én indult két évre tervezett PIE4shelters projekt fő támogatója az Európai Bizottság Rights, Equality and Citizenship ((Jogok, egyenlőség és polgárság, röviden REC) programja. Az együttműködésben az alábbi hajléktalan-ellátó és bántalmazott nőkkel foglalkozó szervezetek vesznek részt: a koordinátor a BMSZKI- Budapesti Szociális Központ és Intézményei, partnerink pedig a CVFE - Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Belgium), FEANTSA (Belgium/EU), Safe Ireland (Írország), fio.PSD (Olaszország) and DePaul (Egyesült Királyság). 

A pszichológiai szükségleteket figyelembe vevő működés kulcsterületei:

1.            Pszichológiai elméleteken alapuló közös gondolkodási keret

A PIE megközelítésben kulcsszerepe van a stábtagok közös képzésének. Ennek egyik célja, hogy mindenki számára egyértelmű legyenek az intézmény által képviselt szakmai értékek, másrészt, hogy a dolgozók számára rendelkezésre álljon egy mindenki által megértett nyelvezet, amely alkalmas a mindennapi helyezetek és az azok mögött álló tényezők leírására.  A kihívást jelentő viselkedések és együttműködési nehézségek értelmezésében a trauma modellben alkalmazott fogalmak és hatásmechanizmusok jelenthetnek egy mindenki számára érvényes gondolkodási keretet.

2.            Az intézményi stáb támogatása - a másodlagos traumák hatásainak csökkentése és az ügyfelek viselkedése mögött álló tényezők felismerése

 A segítők rendszeresen szembesülnek az ügyfelek által megtapasztalt traumatikus helyzetekkel, illetve hogy maguk is gyakran élnek meg tehetetlenséget és egyéb negatív érzelemeket.  A másodlagos traumák és következményeikkel való foglalkozás hozzájárul a kiégés megelőzéséhez. Ennek legfőbb eszközei a képzés, szupervízió és a szakmai esetmegbeszélés.

3.            Partnerségen alapuló kapcsolatok és a részvétel lehetőségeinek megteremtése

A PIE a kapcsolatokra, mint az ügyfelek felépülésének terepére és eszközére tekint. Az emberi kapcsolatokban traumákat megtapasztalt ügyfelek támogatása során fontos hangsúlyt fektetni az egyéni döntések tiszteletben tartására, a partnerségre, kiszámíthatóságra és a minél nagyobb fokú autonómia biztosítására.  Fontos emellett az intézmény életében és a támogató hálózatok kialakításában is növelni az ügyfelek részvételének mértékét.  

4.            Tudatos térhasználat az otthonosság és biztonság megteremtéséhez.

A tudatos térhasználat figyelembe veszi, hogy a környezetünk és lelki egészségünk közötti kapcsolatot. A belső struktúrák, a közösségi és a privát helyiségek tudatos kialakítása oly módon tudja elősegíteni a kívánatos viselkedést, hogy ahhoz nem kell kényszerítő és tiltó jellegű intézkedéseket alkalmazni. A szolgáltatás kialakításánál az intézményi jelleget sugárzó tényezők háttérbe szorítása elősegíti a résztvevők közötti interakciókat.

5.            Értékelés

A szolgáltatás értékelése része a tanulási folyamatnak, amely a hatékony szolgáltatások kialakításához, és a jó gyakorlatok felismeréséhez vezet.

Az értékelés szintjei lehetnek:

  1. A szervezeti célok, szakmai programok megvalósulásának értékelése.
  2. Az adott szolgáltatáshoz tartozó tevékenységek különböző aspektusainak értékelése. (Például a személyközi kapcsolatok minősége, az antiszociális viselkedések csökkentése, lelki egészség növelése, stb. )
  3. Az ügyfél haladásának, felépülésének értékelése. (Az értékelési területeket az ügyféllel együttműködve kell kialakítani. Alapelv, hogy olyan területet értékeljünk, amelyet maga az ügyfél is fontosnak tart, és amelyre az egyéni cselekvés képes hatást gyakorolni.)

 

 

 

A kép eltávolítva.

A program az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság

programjának társfinanszírozásával valósult meg (2014-2020).