Események

Pszichológiai Szükségletekre Reagáló Környezet megközelítés adaptálása a bántalmazott nők hatékonyabb támogatása érdekében

A  hajléktalanellátó intézményeket használó emberek között jelentős azoknak az aránya, akik valamilyen  pszichiátriai betegségben vagy egyéb lelki egészséggel kapcsolatos problémában érintettek.  A diagnosztizált  mentális betegségeken túl magas a szorongás élmény, lehangoltság, alvási nehézségek, öngyilkossági gondolatok, a szenvedélybetegségek és az önbántalmazás előfordulása. Ahhoz, hogy az érintettek megfelelő segítséget kapjanak, és ne záródjanak ki az ellátórendszerből, illetve a magasabb küszöbű ellátásokból, fontos hogy a lelki egészségre hatással levő tényezőkre is reagálni tudjon a segítő tevékenység. A Pszichológiai Szükségletekre Reagáló Környezet (a továbbiakban, az angol rövidítés alapján: PIE) megközelítés ennek a célnak az eléréséhez ajánl az intézmények működtetéséhez, és a szakmai munkához kapcsolódó alapelveket.

A PIE a napi gyakorlatban megjelenő szolgáltatások tudatos tervezést és átalakítását jelenti úgy, hogy a szolgáltatás biztosítása során igyekszik figyelembe venni és megérteni a használók múltbeli tapasztalatait, érzelmi állapotát, gondolkodás- és viselkedésmódját, és azok más emberekre gyakorolt hatásait. Legfőbb eszköze a minden stábtagot érintő rendszeres szupervízió és esetmegbeszélések. A megközelítés emellett egy olyan gondolkodási keretet is ad, melynek középpontjában az ügyfelek viselkedésének megértése, a dolgozók lelki egészsége, valamint a kihívást jelentő helyzetekre adott reakcióik megvizsgálása és esetleges megváltoztatása áll.

Program során legfőbb célunk a megközelítés partnerkapcsolati bántalmazást, illetve a nők elleni erőszak egyéb formáit megtapasztalt ügyfeleink támogatásában való felhasználása volt. Ennek érdekében a program kezdetén felvett szükségletfelmérések alapján összegyűjtöttük azokat a partnerség tagjainál meglévő legfontosabb tudásokat, amelyek tartalmi elemei lehettek a témára vonatkozó képzéseknek. Ezt követően a megközelítést már saját gyakorlatában alkalmazó egyik szervezet irányításával összeállítottunk egy olyan anyagot, amelyet minden résztvevő felhasználhatott a saját képzései kialakítása során.

2018 novemberében a BMSZKI három munkatársa vett részt a megközelítés elsajátítását célul kitűző londoni tréningen, majd 2019 első felében 5 nőkkel és párokkal is foglalkozó stáb számára tartottunk képzéséket, valamint az intézmény- és szakmai vezetőkkel is ismertettük a PIE módszer szervezeti alkalmazásának lehetséges hozadékait.

A képzések hatékonyságának értékelésére 2019 második felében került sor. A kapott eredmények alapján kialakításra került egy olyan képzési anyag, amely a területen eltökélt segítők, illetve szakmai vezetők részére nyújthat mélyebb tudást a traumatudatos működés kialakításához. Ezt a képzési tematikát a hajléktalan nőkkel foglalkozó esetkezelő szociális munkások számára meghirdetett képzésen használtuk fel 2019 novemberében.