Pályázati programok

Pályázati programjainkról az alábbi linkeken olvashat:

PIE4shelters – Az éjjeli menedékhelyek átalakítása pszichológiai és traumával kapcsolatos szempontok szerint

European Comission –  Justice Programme & Rights, Equality and Citizenship Programme

A PIE4shelters projekt célja a hajléktalan ellátó szervezetek erősítése a bántalmazást elszenvedett hajléktalan nők hatékonyabb támogatása érdekében.

https://www.bmszki.hu/hu/pie4shelters

Erasmus+ Trainhaus projekt

Az Erasmus+ stratégiai együttműködés során a hajléktalan emberek önálló lakhatásban támogatásával kapcsolatos tapasztalatainkat kívánjuk megosztani egymással.

https://www.bmszki.hu/hu/TrainHouse/projekt-celjai

Erasmus+ "A hajléktalanságból kivezető utak"

Az Erasmus+ Stratégiai Partnerség „A hajléktalanságból kivezető utak” projektje Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Csehországban működő, hajléktalan emberekkel foglalkozó szervezeteket fog össze. Célja, hogy az egyes országok számára a hajléktalanságból kivezető utak más országokban működő gyakorlatait mutassa be.

https://www.bmszki.hu/hu/erasmus/erasmus-projekt

Vándorok - Erasmus+ mobilitási pályázatok

A hajléktalanellátásban dolgozó kollégáink – az Európai Unió Erasmus+ (korábban Leonardo da Vinci élethosszig tartó tanulás) mobilitási programjának támogatásával hosszabb-rövidebb időre tanulmányúton vehetnek részt egy-egy európai országban. Megismerkedhetnek az ottani lakás- és szociálpolitikával, hajléktalanellátással, ott dolgozó kollégákkal, egy másik ország kultúrájával, szokásaival, gondolkodás módjával. Tapasztalataikról szóló beszámolók olvashatóak az alábbiakban, országonként csoportosítva: 

https://www.bmszki.hu/hu/palyazati-programok/vandorok-erasmus-program

"Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése” - MMIA

Pályázati programunkat 2016 szeptembere és 2018. júniusa között valósítottuk meg. A program célja volt, hogy menekült és oltalmazott embereknek segítsen egy új, önálló élet megkezdésében és fenntartásában.

https://www.bmszki.hu/hu/mmia/mmia-program

Első lépés - TÁMOP 5.3.1.

A BMSZKI Első lépés program célja volt 67 alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott hajléktalan ember önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása egyéni fejlesztési terveken keresztül, a szociális munka (egyéni esetkezelés és csoportos szociális munka) eszközeivel.

https://www.bmszki.hu/hu/elso-lepes/projekt-bemutatasa

Nyitás az utcára - TÁMOP 5.3.3.

A BMSZKI Nyitás az utcára programjának célja 120, a fővárosban életvitelszerűen közterületen (aluljárókban, kapualjakban, lépcsőházakban, sátrakban, kalyibákban, stb.) tartózkodó hajléktalan ember társadalmi integrációjának elősegítése volt komplex, egyénre szabott támogató szolgáltatások által.

https://www.bmszki.hu/hu/utcarol-lakhatasba/projekt-bemutatasa

Munkaerőpiaci reintegráció a hajléktalanellátásban - EQUAL

A BMSZKI a Menhely Alapítvánnyal és a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal (Budapesti Szociális Forrásközpont) közös pályázatot valósított meg 2005. július 1. és 2007. december 31. között, az Európai Unió Equal keretprogramján belül, "Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalan-ellátásban" címmel. 

https://www.bmszki.hu/hu/eu-projektek/equal-program

MPHASIS

Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems (MPHASIS), Nemzeti tanácskozás a hajléktalanügyet támogató információs rendszerek kialakításának lehetőségeiről

https://www.bmszki.hu/hu/eu-projektek/mphasis-projekt

"Bűnmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalanságban"

Pályázatunk célja a hajléktalan és a hajléktalanság közvetlen veszélyzónájában élő emberek áldozattá válásának megelőzése volt, ill. segítségnyújtás a már áldozattá vált személyeknek, továbbá a szakemberek képzésé, készségfejlesztése.

https://www.bmszki.hu/hu/bunmegelozes-es-aldozatsegites-hajlektalan-ell…