Szállások

Átmeneti szállások

Az átmeneti szállásokon a nap 24 órájában tartózkodhatnak a hajléktalan emberek. Minden intézményben lehetőség van

  • alvásra
  • tisztálkodásra
  • mosásra
  • étel melegítésére és elfogyasztására
  • közösségi együttlétre.

Az átmeneti szállókra való bekerülés a Felvételt Előkészítő Team (FET) döntése alapján történik.

tovább >>

Éjjeli menedékhelyek

Az éjjeli menedékhelyek este 6 és reggel 8 óra között térítésmentesen adnak szállást bármely rászorulónak. Nőknek és férfiaknak külön szállásokat működtetünk, egyes szállókon lehetőség van párok együttes fogadására is.

A menedékhelyeken megszállóknak lehetőséget biztosítunk

tovább >>

Szálláshelyek gyermekes szülőknek

Otthontalanná vált szülőknek és gyermekeiknek a BMSZKI az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Intézmény neve

Elérhetőség

Bent tartózkodás ideje

BMSZKI Rákosszeg park Családok Átmeneti Otthona I.-II.-III.

tovább >>