A projektről

Erasmus+ Idős hajléktalan emberek támogatásának fejlesztése

Az Erasmus+ „Idős hajléktalan emberek támogatásának fejlesztése” együttműködési partnerségi program keretében négy ország öt szervezete fogott össze azért, hogy tapasztalataikat megosztva és egymástól tanulva elsajátítsanak olyan megközelítéseket, amelyeket a rossz egészségi állapotú, idős  hajléktalan emberekkel való foglalkozás során felhasználásra kerülhetnek.

Magyarországról a BMSZKI és az Utcáról Lakásba Egyesület, Angliából a Groundswell, Írországból a Focus Ireland, Olaszországból pedig a Caritas Trieste vesz részt a programban. Ezen szervezetek mindegyike nyújt szociális szolgáltatásokat hajléktalan élethelyzetet megtapasztalt emberek számára. Míg a lakhatási szolgáltatások terén a Caritas Trieste, az Utcáról Lakásba Egyesület és a Focus Ireland az Elsőként lakhatás megközelítés módszertanára építi munkáját, a BMSZKI leginkább konvencionális, intézményes lakhatási modelleket működtet. Ezzel szemben a Groundswell lakhatást nem nyújt, hanem a sorstárstapasztalatokból származó tudásra építve, a hajléktalanságot megtapasztalt emberek nézőpontjainak kihangosítását tekinti küldetésének, illetve a sorstárssegítés módszerének felhasználásával a hajléktalan emberek egészségügyi hozzáférését és egészségtudatosságát növelő programokat működtet.

Együttműködésünk célja a jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréje, azok gyakorlati munkában való felhasználása és a helyi viszonyokhoz történő adaptálása, illetve a közös munka során megszerzett információk belső képzési programokba való beépítése. Mivel a hajléktalanellátó szolgáltatások használói körében egyre nagyobb számban találkozunk idős, önálló életvezetésre sok esetben csak segítséggel képes emberekkel, a partnerség tagjai elkötelezettek olyan megközelítések és módszerek felderítésében, amelyek hozzájárulhatnak az érintettek életminőségének, lelki és fizikai állapotának szinten tartásához és javításához. Az egymástól tanulás mellett a közös munka egyes állomásain igyekszünk olyan, az idősellátás területén innovatív gyakorlatokat működtető szervezeteket is bevonni, amelyek módszereit a hajléktalan embereket célzó szolgáltatások tervezésénél és megvalósításánál is figyelembe lehet venni. Az így feldolgozott információk segítségével az együttműködésben résztvevő szervezetek szeretnék fejleszteni belső eljárásrendjeinket, munkatársaink tudását és ügyfeleink elégedettségét a nekik nyújtott szolgáltatásokkal, emellett célunk az is, hogy érzékenyítsük a döntéshozók, ellátók és egyéb társintézmények vezetőit, munkatársait azért, hogy az idősek szükségleteit már a szolgáltatások tervezése során is jobban figyelembe lehessen venni.

Az együttműködés keretében 2022–2023 között minden országban egy-egy tapasztalatcserét és közös tanulást célzó alkalmat valósítunk meg. Az ezeken feldolgozott témák az alábbi területekre fókuszálnak:

  • az idős hajléktalan emberek szolgáltatók által felismert szükségletei, illetve az ezzel kapcsolatban kidolgozott ellátási modellek, módszerek, valamint helyi szintű együttműködési lehetőségek;
  • az idős hajléktalan emberek mentálhigiénés támogatásával kapcsolatos eszközök és tapasztalatok, a veszteségfeldolgozást, gyászkezelést, az életútra való visszatekintést támogató megközelítések és módszerek;
  • az idős hajléktalan emberek egészségügyi szükségleteihez, egészségi állapotuk megőrzéséhez és javításához kapcsolódó programok és megközelítések;
  • az idős hajléktalan emberek szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférését segítő megközelítések, és a számukra elérhető hosszútávú lakhatási megoldások során felmerülő kihívások megválaszolása.