Partnerek

Groundswell

A Groundswell legfőbb küldetésének tekinti, hogy a hajléktalanságban érintettek nagyobb beleszólást kapjanak a saját és közösségeik életébe, illetve hatást gyakorolhassanak a támogatásukhoz kapcsolódó szolgáltatások működésére. Ennek érdekében már 1996 óta vezető szerepet játszanak a hajléktalan embereket érintő sorstárs akciókutatások szervezésében és lebonyolításában. Az általuk lefolytatott kutatások minden szakaszában a hajléktalanságról saját tapasztalattal rendelkező és a Groundswell által kiképzett és támogatott emberek vesznek részt. Ezeknek a kutatásoknak egyik eredményeként 2010-ben indították el azt az innovatív egészségvédelmet és egészségügyi hozzáférést támogató programjukat, amelyben hajléktalan élethelyzetben élő tapasztalati szakértők támogatják sorstársaikat az egészségi állapotuk javításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételében és az egészségi állapotukkal való törődésben. Jelenleg a szervezet programjaiban 40 önkéntes, hajléktalanságban érintett tapasztalati szakértő vesz részt, emellett fizetett alkalmazottaik kétharmada korábban maga is hajléktalan élethelyzetben élt.

Karitasz Trieszt Alapítvány

A Karitasz Trieszt Alapítványt 2010-ben hozták létre abból a célból, hogy a Trieszt Egyházmegyei Karitasz által végzett szociális szolgáltatásokat koordinálja és működtesse, így folytatva az egyházmegye közösségei által 1982-ben megkezdett karitatív segítő munkát. Az alapítvány Trieszt tartomány területén valósít meg szegénység csökkentését és társadalmi befogadás növelését célzó szolgáltatásokat és projekteket. Tevékenységeik a társadalmi szolidaritás erősítését, a lakhatás biztosítását, illetve hátrányos helyzetben élő emberek szociális támogatást foglalják magukba. A szolgáltatásnyújtás terén jelentős önkéntes bázisra támaszkodhatnak, 100 fizetett alkalmazott mellett, mintegy 450 önkéntes segítő is részt vesz a munkájukban. Programjaikat a helyi és regionális szereplőkkel együttműködve valósítják meg.

Focus Ireland

Focus Ireland 1990 óta nyújt egyéni szociális támogatással együtt járó hosszútávú lakhatási programokat hajléktalanságot megtapasztalt emberek számára. Jelenleg több mint 1000 lakásban biztosítanak otthont korábban hajléktalan élethelyzetben élő emberek számára. Ügyfeleik jelentős része ma már idős ember, míg másoknak a hajléktalansággal együtt járó tapasztalataik miatt az idősebb emberekre jellemző támogatási szükségleteik vannak. Amellett, hogy támogatási rendszerüket úgy fejlesztik, hogy megfeleljenek ezen emberek szükségleteinek, aktívan kutatnak további olyan megközelítések után, amelyek ezen ügyfélcsoport önálló életvitelének fenntartása mellett a gondozási igények meglétére is megfelelően reagálnak.

Utcáról Lakásba! Egyesület

Az Utcáról Lakásba! Egyesület a lakhatási válságból kivezető kísérleti projekteket valósít meg. Az első magyarországi Housing First programot is ez a szervezet hívta életre, emellett a helyi és országos lakáspolitikai változások érdekében is igyekszenek fellépni.

Kunyhóból Lakásba programjukban a partner önkormányzat, civil szervezetek, adományozók és leendő bérlők (az adott kerületben élő hajléktalanok) együttműködésével üresen álló önkormányzati lakásokat újítottak fel. Nevükhöz fűződik még az első szociális lakásügynökség létrehozása is a Lakhatást Most! program keretében. Az ügynökség 12 lakást kezel, amelyek mindegyikét megfizethető szociális bérlakásként adja bérbe ügyfeleinek a piaci ár 40-70%-ának megfelelő átlagos bérleti díjért. A lakásügynökség tagjai közvetítenek a tulajdonosok és a bérlők között is, hogy mindkét fél számára csökkentsék a kockázatokat, miközben garanciát vállalnak a lakás karbantartására, és szükség esetén tárgyalnak a felújításokról.

A lakhatás mellett szociális munkát is nyújtanak a szolgáltatásaikat használó egyének és családok számára. A lakásaikban lakó emberek fele 50 éves vagy idősebb, legtöbbjüket a Kunyhóból Lakásba program keretében támogatják. Ebben a programban intenzív, az egyéni szükségletekre összpontosító szociális munka zajlik, melynek keretében 2021-ben olyan programelemeket vezettek be, mint az ápolás-gondozás és a kifejezetten idősebb ügyfeleik számára nyújtott étkeztetés.

BMSZKI

A magyarországi hajléktalanellátó szervezetek szolgáltatásait használók körében lefolytatott Február 3. kutatásokból származó adatok szerint 1999–2020 között a 60 év felettiek aránya a hajléktalan élethelyzetben élők között 11%-ról 40%-ra nőt, miközben az 50–59 év közöttiek aránya is nagyon magas: 31%. Sokan közülük jelentős egészségkárosodással élnek, illetve munkaképtelenek.

Az idősebb korosztályba tartozó ügyfelek aránya a BMSZKI éjjeli menedékhelyeit használók között is nagyon magas, ezért az általunk kialakított irányítási rend hangsúlyt fektet arra, hogy a kiszolgáltatott, ám jövedelemmel rendelkező ügyfeleknek lehetősége legyen bekerülni a nagyobb biztonságot és akár folyamatos benntartózkodást lehetővé tevő átmeneti szállóinkra. Az átmeneti szállásainkon élő hajléktalan emberek átlagéletkora 57 év.

Az egészségügyi ellátásokhoz való megfelelő hozzáférés, az akut egészségkárosodásokból való felgyógyulás és a folyamatos ápolást igénylő krónikus betegségek kezelése érdekében a BMSZKI hajléktalan embereket fogadó járóbeteg ellátást illetve fekvőbeteg-ellátó intézményt is működtet. A Szabolcs utcai intézmény kórházi részlegei, a krónikus belgyógyászat és az ápolási osztály. Itt az egészségügyi szakszemélyzet mellett szociális munkát is biztosítunk. Emellett az épületben egy átmeneti szálló is működik, ahol magas ápolási szükséglettel rendelkező emberek nyerhetnek elhelyezést az idősek otthonába bekerülésig tartó várakozás idejére.

A BMSZKI más átmeneti szállóin is igyekszünk hangsúlyt fektetni a magasabb gondozási vagy támogatási szükséglettel rendelkező ügyfelek igényeinek megfelelő szolgáltatások kialakítására. A szociális munkások mellett egyre több intézményünkben van jelen egészségügyi és ápoló személyzet is.