A projekt célcsoportja

A pályázati kiírásnak megfelelően a BMSZKI Nyitás az utcára programjának elsődleges célcsoportját a projektbe történő bevonás időpontjában 18. életévüket betöltött hajléktalan emberek alkotják, akik

  • legalább 30 napja közterületen élnek
  • és erről utcai gondozó szolgálat ajánlását is fel tudják mutatni
  • nem rendelkeznek bejelentett munkaviszonnyal
  • és nem vesznek részt más, hasonló típusú programba

Kiemelt célcsoport:

  • azok, akik több, mint 12 hónapja élnek közterületen (30%)

Másodlagos célcsoport tagjai lehetnek azok a már legalább 30 napja folyamatosan a BMSZKI hajléktalan-ellátó intézményeiben élő, a projektbe történő bevonásuk időpontjában 18. életévüket betöltött hajléktalan személyek, akik az utcán élők intézményi elhelyezése érdekében a projekt támogatásával képesek az intézményen kívüli önálló életvitelre.

Másodlagos célcsoport tagokat csak abban az esetben tervezünk a projektbe vonni, amennyiben a projekt megvalósítás időszakára (2013-2014) olyan mértékben csökken a közterületen élők száma, hogy a vállalt indikátorok a másodlagos célcsoport bevonása nélkül nem lennének megvalósíthatóak.