Sajtó

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) a BMSZKI Kft.-vel közösen a közterületen élő hajléktalan emberek társadalmi integrációját elősegítő pályázati programot valósít meg az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulási Operatív Programja (TÁMOP) keretében, 129 584 096 forint össz-támogatással, 2013. március 1. és 2014. augusztus 30. között.

A BMSZKI[1] Nyitás az utcára programja, mely szervesen épül az intézmény korábbi jó gyakorlataira, összesen 120 közterületen élő hajléktalan embernek nyújt támogatást abban, hogy megtegyék az első lépéseket a társadalmi (re)integráció területén. A program alapvető célja az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével – így közvetett módon az utcán élők számának csökkentése.

A programban részt vevő hajléktalan embereknek lakhatási alternatívát kínálunk: közterületről különböző, szükségleteikhez adaptált hajléktalan szállókra, illetve önálló lakhatásba (elsősorban a nyílt lakáspiacon bérelt lakásba) költözhetnek. Minden programba kerülő személyre szabott támogatásban részesül. A foglalkoztathatóság elősegítése érdekében a hajléktalan emberek számára egyéni és csoportos segítő beszélgetést, szociális munkás és pszichiáter szolgáltatásait, készség- ill. kompetencia fejlesztő alkalmakon való részvételt biztosítunk. A foglalkoztatás elősegítése érdekében lehetőséget teremtünk arra, hogy a hozzánk fordulók OKJ-s szakmát szerezzenek, illetve befejezzék korábban félbehagyott iskolai tanulmányaikat. A BMSZKI Kft. 10 fő számára támogatott foglalkoztatási lehetőséget kínál. A BMSZKI álláskereső irodái a Munkaügyi Központokkal közösen segítséget nyújtanak a munkanélküli hajléktalan ügyfelek egyéni álláskeresésében.

 


[1] A BMSZKI, Budapest főváros hajléktalan ellátó intézménye, 18 telephelyen nyújt hajléktalan emberek számára szolgáltatásokat: 2595 férőhelyen szállást, ebből 93 férőhelyen fekvőbeteg egészségügyi ellátást, valamint járóbeteg- és háziorvosi ellátást, napi 936 fő számára nappali melegedési és ügyintézési lehetőséget. A Családok Átmeneti Otthona 19 otthontalan családnak biztosít lakhatást, önálló, felszerelt lakásokban. A 3 utcai gondozó szolgálat a VI. és XIII. kerületben, illetve a Margitszigeten végzi a közterületen élő hajléktalan emberek felkutatását, ellátását, szolgáltatáshoz segítését. A BMSZKI két telephelyen működtet álláskereső irodát, hajléktalan emberek számára.

Sajtóközlemény

Budapesti Módszertani szociális Központ és Intézményei két pályázati programot valósított meg 2012 szeptembere és 2014 nyara között az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. Az „Első lépés” című (TÁMOP 5.3.1.) program 67 alacsony iskolai végzettségű, tartósan munkanélküli hajléktalan ember önálló életvitelének elősegítését, foglalkoztathatóságának javítását, míg a „Nyitás az utcára” című (TÁMOP 5.3.3) projekt 120, a fővárosban életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan ember  társadalmi integrációjának elősegítését, s ez által, közvetett módon az utcán élők számának csökkentését tűzte ki céljául.  

A két program zárására közös konferenciát szerveztek, mely sajtótájékoztatóval kezdődött.

 

tovább >>