A projekt célja

A BMSZKI Nyitás az utcára programjának célja 120, a fővárosban életvitelszerűen közterületen (aluljárókban, kapualjakban, lépcsőházakban, sátrakban, kalyibákban, stb.) tartózkodó hajléktalan ember társadalmi integrációjának elősegítése komplex, egyénre szabott támogató szolgáltatások által.

A program alapvető célja az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével, s ez által, közvetett módon, az utcán élők számának csökkentése.

A programban részt vevő hajléktalan embereknek lakhatási alternatívát kínálunk: közterületről különböző, szükségleteikhez adaptált hajléktalan szállókra, illetve önálló lakhatásba (elsősorban a nyílt lakáspiacon bérelt lakásba) költözhetnek. Minden programba kerülő személyre szabott támogatásban részesül. A foglalkoztathatóság elősegítése érdekében a hajléktalan emberek számára egyéni és csoportos segítő beszélgetést, szociális munkás és pszichiáter szolgáltatásait, készség- ill. kompetencia fejlesztő alkalmakon való részvételt biztosítunk. A foglalkoztatás elősegítése érdekében lehetőséget teremtünk arra, hogy a hozzánk fordulók OKJ-s szakmát szerezzenek, illetve befejezzék korábban félbehagyott iskolai tanulmányaikat. A BMSZKI Kft. 10 fő számára támogatott foglalkoztatási lehetőséget kínál. A BMSZKI álláskereső irodái a Munkaügyi Központokkal közösen segítséget nyújtanak a munkanélküli hajléktalan ügyfelek egyéni álláskeresésében.