Challenges of youth homelessness

European answers to the challenges of youth homelessness – Fiatalokkal végzett szociális munka nemzetközi gyakorlata 2016–2018

Erasmus logóIntézményünk 2005 óta vesz részt nemzetközi mobilitási célú pályázatokban. Az évek során több mint 35 külföldi hajléktalanellátó szervezettel kerültünk kapcsolatba és számos szakmai konferencián képviseltük intézményünket előadóként vagy résztvevőként. Aktuális programunk elsődleges célja a nemzetközi szervezetek fiatal hajléktalan célcsoportot támogató projektjeinek megismerése, és a jó gyakorlatok adaptálása. A szakembercserék további hozadéka, hogy a résztvevők egy merőben más szemléletet megtapasztalva hozzájárulhatnak a közös európai értékek népszerűsítéséhez.

Az Európai Bizottság által támogatott és a Tempus Közalapítvány által koordinált European answers to the challenges of youth homelessness elnevezésű pályázatunk keretében 2016 és 2018 tavasza között 8 szociális szakember töltött el 4 hetes tanulmányutat különböző európai nagyvárosokban. További 16 fő számára pedig két-három napos továbbképzéseket szerveztünk, nemzetközi konferencialátogatások formájában.

A programhoz kapcsolódó beszámolók az adott ország hajléktalanellátó rendszerén és a fogadószervezet bemutatásán túl a fiatalokkal végzett szociális munka nemzetközi gyakorlatát, valamint képzési, foglalkoztatási és lakhatási programokat, rehabilitációs intézményeket, szociális vállalkozásokat is bemutatnak. Ajánljuk továbbá a szakmai konferenciákról készült rövid összefoglalók áttanulmányozását.

Amennyiben érdeklődik nemzetközi tevékenységünk iránt, úgy írjon nekünk az feher.boroka@bmszki.hu emailcímre.

Gyors lakásba helyezés program - Rapid Re-housing program bemutatása

Egyéni tanulmányutak

Sípos Anna: Látogatás a Focus Ireland-nél

Sipos Anna az ír hajléktalanellátást tanulmányozta Limerickben, a Focus Ireland nevű szervezet tevékenységén keresztül. Az élménydús beszámoló többek között kitér az ír travellerekre, a fiatal hajléktalanok helyzetére, az ügyfeleknek tartott Mindfulness relaxációs csoportra, és megtudhatjuk, mennyire sok a hasonlóság a magyar és az ír lakáshelyzet között. A lakhatási válság Írországot is sújtja: a megfizethetetlen piaci albérletárak miatt szinte lehetetlen az önálló lakhatás feltételeinek megteremtése. Az ügyfeleket hostelekben vagy Bed&Breakfast típusú szállásokon helyezik el, míg a hajléktalan családok ún. Family Hub-okban élnek, melyek önálló lakóegységeket jelentenek, közös konyha és fürdőhasználattal. A beszámoló emellett rávilágít arra, milyen a Housing First ír változata: nem valahonnan kiindulva kell az ügyfélnek mindenféle elvárásnak megfelelve eljutni oda, hogy lakhatást kaphasson, hanem minden feltétel nélkül lakást kap, és próbálják ott meg is tartani őt. Igen komoly erőfeszítések árán!

A tanulmány letöltése

Popovics Judit: Skócia, Rock Trust – szakmai gyakorlat

Popovics Judit, a Menhely Alapítvány munkatársa a skót Rock Trust szervezetnél töltött el négy hetet, és beszámolójában a helyi lakáspolitikát veszi nagyító alá. A dolgozat kitér az országban nagy múltra visszatekintő lakásszövetkezetekre és az újépítésű lakások szociális alapon történő bérbeadására is, melyre jogszabály kötelezi az építtetőket. Ugyanitt olvashatunk „Európa legprogresszívebb hajléktalanügyi jogszabályáról”, amely lehetővé tette, hogy 3000 hajléktalan ember jusson bérlakáshoz. Megismerhetünk továbbá egy egyházi kezdeményezéssel megvalósuló lakhatási programot, melyben minden este más és más templom nyitja meg kapuit, hogy szállást és meleg ételt nyújtson a rászorulók számára. A beszámoló a szervezet – fiatal hajléktalan embereknek szóló – komplex szolgáltatásairól is átfogó képet nyújt.

A tanulmány letöltése

Pilling Katalin: Hajléktalanság Görögországban

Pilling Katalin – a BMSZKI Erasmus programban résztvevők közül elsőként – Görögországban járt, hogy az Arsis nevű civil szervezet vendégeként tanulmányozza a helyi hajléktalan ellátás gyakorlatát. Az Athénon kívül 5 nagyvárosban működő szervezet fő célja a fiatalok társadalmi marginalizálódásának megakadályozása, valamint a veszélyeztetett csoportok – főként menedékkérők ­– társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A szervezet fő célja, hogy segítse a hátrányos helyzetben lévő, súlyos nehézségekkel és akadályokkal küzdő emberek társadalmi és gazdasági életben való egyenlő részvételét.  A tanulmány részletezi a Görögországot is súlyosan érintő gazdasági és lakhatási válság következményeit.

A tanulmány letöltése

Gál János: Amsterdam: Discus – Housing First és Housing First Youth, VIP – Housing First

Gál János, az Oltalom Egyesület egykori szociális munkása a holland DISCUS Egyesület tevékenységét vizsgálhatta meg az egy hónapos tanulmányút során. A résztvevő nem csupán a DISCUS Housing First programjának hatékonyságát, de a szervezet egyedülálló humánpolitikai és szervezetfejlesztési rendszerét is megismerteti az olvasóval.

A tanulmány letöltése

Dobszai Szabina: Mínusz tíz százalék! Beszámoló a finn hajléktalanellátásról

Dobszai Szabina, a BMSZKI munkatársa a finn lakáspolitikát és az Y-Foundation nevű lakásügynökség munkáját tanulmányozta. Az alapítvány megfizethető bérű lakásokat kínál rászorulók - köztük hajléktalan emberek - számára, továbbá egy átfogó információs rendszer kialakítását tűzte ki célul, mely a szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférést segíti elő. A tanulmány áttekintést ad olyan programokról is, melyek fókuszában a hajléktalan fiatalok állnak.

A tanulmány letöltése

Csonka Fanni: Udroga Most - Most Association

Csonka Fanni, a Hajléktalanokért Közalapítvány egykori munkatársa egy hónapos tanulmányútját Horvátországban, a MOST Association nevű szervezetnél töltötte, mely az egyetlen, fiatal hajléktalan emberekkel foglalkozó szervezet Splitben. A tanulmány rávilágít arra a pozitív működési módra, ahol nyoma sincs a segítők és ügyfelek közötti alá – és fölérendeltségi viszonynak, ehelyett mindkét fél egy partneri viszony kialakítására és fenntartására törekszik. „Nagyon tetszett, hogy az emberek, a társadalom milyen magas szinten és minőségben vállal felelősséget az elesettek iránt. Az, hogy kedvük és lehetőségük is van az adományozásra, és már az óvodákban is elkezdődik a gyermekek erre való nevelése. Nagyon tetszett az, hogy a szállókon lakók meghálálták a törődést és a szociális szakemberek munkáját azzal, hogy vigyáztak a környezetükre és építették azt, valamint nem éltek vissza a bizalommal.”

A tanulmány letöltése 

Botos Laura: Varsó

Botos Laura, az Oltalom Egyesület szociális munkása két hétig tanulmányozta Varsóban a hajléktalan emberek számára fenntartott szolgáltatásokat. Gyakorlata nagy részét egy ifjúsági központban töltötte, ahol megismerhette a hajléktalan fiatalokat célzó programokat. Emellett ellátogatott a varsói Grand Hotel-ként emlegetett átmeneti szállásra, melynek kiléptető lakásait a Housing First módszer alapján igyekeznek működtetni.  

A tanulmány letöltése

Bálint Zoltán: A Humanitas Onder Dak szervezet bemutatása (Hollandia)

Bálint Zoltán 4 hetes gyakorlata alatt a holland Humanitas Onder Dak (HOD) nevű szervezet és Hollandia szociális ellátórendszerének működését ismerhette meg. A szervezet fő mottója: „Ellátás helyett fejlesztés”, vagyis az ügyfelek képessé tétele és megerősítése annak érdekében, hogy képesek legyenek önmagukról gondoskodni. A tanulmány részletezi a Strenght-Based Method, vagyis az erősségekre építő szociális munka módszereit, és bemutatja az ügyfelek kreativitását és tenni akarását előmozdító „képességfejlesztő” intézményeket. A HOD belső intézmény-ellenőrzési rendszerének bemutatása révén az olvasó ötleteket kaphat a szociális szervezetek fejlesztéséhez és egy hatékony minőségbiztosítási rendszer kidolgozásához.

A tanulmány letöltése

Konferencialátogatások

Európai konszenzus kialakítása a hajléktalanság elleni küzdelem érdekében – a FEANTSA éves európai szakpolitikai konferenciája Brüsszelben (2016).Európai konszenzus kialakítása a hajléktalanság elleni küzdelem érdekében – a FEANTSA éves európai szakpolitikai konferenciája Brüsszelben (2016).

A FEANTSA éves, Barcelonában megrendezett kutatói konferenciájának témája a hajléktalanság jellemzőinek változása volt (2017).

Harc a hajléktalanság ellen: Akcióban a szolidaritás címet viselte az a FEANTSA konferencia, mely Lengyelországban, Gdanskban, az Európai Szolidaritási Központban került megrendezésre (2017).

Hajléktalanság és szociális munka Európában néven rendezte meg Dániában éves kutatói konferenciáját a FEANTSA. Az esemény középpontjában az egyes tagországokban működő szociális munkás képzések és a Housing First megközelítés álltak (2016).

A ICC -The International Language Association „Migráció, Integráció és Kultúra - A nyelvoktatásra gyakorolt hatások” című, Santorini szigetén megrendezett konferenciáján a BMSZKI menekültprogramjának munkatársai vettek részt (2018).

A Szociális Munka Európai Kutatóintézete (ERIS) által életre hívott konferencia a gyermekekkel végzett segítő munka és a szociális munka oktatása témái köré szerveződött. A tanácskozáson kollégánk mellett szociális munkás hallgatók is részt vettek (2018).