A projekt célcsoportja

A pályázati kiírásnak megfelelően a projekt célcsoportját a projektbe történő bevonás időpontjában 18. életévüket betöltött, de az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő hajléktalan személyek képezik, akik inaktívak, vagy olyan regisztrált álláskeresők, akik munkanélküli ellátásban nem részesülnek, és alacsony iskolai végzettségűek, vagy  nem rendelkeznek piacképes szakképzettséggel.

Kiemelt célcsoport:

  1. akik olyan alacsony iskolai végzettségűek, hogy még az általános iskolát sem fejezték be,
  2. a projektbe történő bevonás időpontjában legalább 5 éve nem foglalkoztatottak, vagy munkatapasztalattal nem rendelkezők (min. 50%)
  3. olyan inaktív személyek, akik sem a munkaügyi kirendeltség, sem a BMSZKI nyilvántartásában nem szerepelnek (15%),
  4. romák (20%),
  5. nők (37%).

Az a) - e) kiemelt célcsoport tagjai elsőbbséget élveznek a bevonáskor. Az e) kiemelt célcsoport tagjait magasabb arányban kívánjuk bevonni a programba, mint a hajléktalan sokaságban regisztrált jelenlétük, a d) kiemelt célcsoport tagjait pedig, mint az országos, teljes lakosságban becsült arányuk.

Röviden összefoglalva: Azokat az ügyfeleket kívánjuk a programba vonni, akik esetében a jelenlegi eszközrendszer rendre kudarcot vall, intenzívebb, több – a foglalkoztathatóságot, az önálló életvitelt támogató – elemet integráló segítséget igényelnek.  Hajléktalan emberek számára a társadalmi integráció alapja és feltétele a biztos (hosszabb távú céljainkat tekintve önálló) lakhatás, amire csak akkor van esélyük, ha foglalkoztatásuk is megoldott. A projekt célcsoportját képező hajléktalan embereknek vagy egyáltalán nincs rendszeres havi jövedelmük, vagy az rendkívül alacsony (pl. RÁT, RSZS), így számukra elsősorban a munkajövedelem jelentheti a biztos lakhatás alapját – akár első lépésben egy átmeneti szálláson, akár (hosszabb távon és véglegesen) önálló lakhatásban, albérletben, bérlakásban.