A projekt célja

A BMSZKI Első lépés program célja 67 alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott hajléktalan ember önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása egyéni fejlesztési terveken keresztül, a szociális munka (egyéni esetkezelés és csoportos szociális munka) eszközeivel.

Részletesebben:

  1. a régóta hajléktalan élethelyzetben lévő, rossz munkaerő-piaci pozíciókkal rendelkező (alacsony iskolai végzettségű vagy elavult szakképzettségű, tartósan inaktív), de a munka és az önálló lakhatás világába még eséllyel visszailleszthető ügyfelek számára egy új(abb) esélyt adjunk az újrakezdéshez, az önfenntartás megszervezésének elindításához;
     
  2. az önálló lakhatásukat tartós foglalkoztatási inaktivitásuk miatt éppen elveszítők számára esélyt nyújtsunk a tartós hajléktalanság elkerülésére, megelőzésére a munka és az önálló lakhatás világába történő mielőbbi visszailleszkedés elősegítésével;
     
  3. a BMSZKI-ban és a vele együttműködő szervezetekben a segítő szakemberek munkájának hatékonysága, eredményessége hosszabb távon is növekedhessen: a program során az esetmenedzseri rendszer valamint az esetkonferenciák hatására az ügyfelek és segítőik „megtanulják”, hogy partneri együttműködéseken keresztül az intézményrendszerből való kikerülés, a – támogatott, vagy nem-támogatott - önfenntartás a cél.