A projektbe vont ügyfelek utókövetése

Az utókövetés időszaka 6 hónap. Az utókövető szociális munkás lehet az esetmenedzser, de lehet más, az ügyfél fejlesztési tervébe „bedolgozó” szociális munkás is, aki jelen volt az esetkonferenciák legalább egyikén.

A fejlesztési terv lezárásával, értékelésével egy időben új szerződést kötünk az ügyféllel, amelyben rögzítjük a szociális munka további lépéseit. Ebben a szakaszban a folyamatos, de csökkenő mértékű segítségnyújtás elvét szeretnénk érvényesíteni azoknál az ügyfeleknél, akiknél ez lehetséges, de minden ügyfél esetében az aktuális szükségletekből indulunk ki. A csökkenő mérték a havi találkozások ritkulásában mutatkozik meg, mellyel párhuzamosan csökken az intézményi segítségnyújtás mértéke is, ezzel segítve az ügyfelet az önálló életvitel kialakítására.

Az intenzív fejlesztési időszak után minimálisan havi két személyes találkozást tartunk szükségesnek