Szervezetek

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Magyarország

A BMSZKI a legnagyobb budapesti hajléktalanellátó szervezet. 1993 óta 20 különböző telephelyen nyújt sokrétű szolgáltatásokat egyedülállóknak, pároknak és gyermekes családoknak. Szolgáltatásaink között megtalálhatóak utcai gondozó szolgálatok, nappali melegedők, éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások, egészségügyi szolgáltatások, álláskereső irodák stb. Emellett az elmúlt évek során több lakhatási Integrációs programot is kínáltunk hajléktalan élethelyzetben lévő emberek számára: az egyik az átmeneti otthonokat és szállásokat elhagyóknak nyújtott lakhatási támogatást; míg a másik kifejezetten az életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan embereket célozta meg.

A BMSZKI módszertani csoportja Budapesten és a közép- magyaroszági régióban szociális területen dolgozó szakemberek közül évente kb. 150 fő szakmai továbbképzésért felelős, melyet változatos képzési programokon keresztül valósít meg. A képzések a néhány órás szakmai műhelyektől a 8 napos intenzív tanfolyamokon át, helyi és nemzeti konferenciákig terjednek. Képzéseink többségére a hajléktalan ellátó szervezetek munkatársain túl más szociális területről is várunk résztvevőket.

A BMSZKI már 10 éve vesz részt olyan innovatív programok megvalósításában, melyek a hajléktalan élethelyzetben lévő emberek lakhatási integrációját célozzák meg. Emellett figyelemmel kísérjük más szervezetek budapesti vidéki programjait is, melyek tapasztalatait beépítettük képzéseinkbe. Az Európai Unió élethosszig tartó tanulást támogató prograjmain (Leonardo illetve Erasmus+) különböző európai nagyvárosokba küldünk a hajléktalan ellátásban és lakhatási programokban dolgozó szakembereket tapasztalatcserére, 2-12 hetes szakmai gyakorlatra. Az ő tapasztalataikat írott formában és szakmai fórumokon is terjesztjük.
 

Casa Ioana

Románia

A ’Casa Ioana’ egy bukaresti székhelyű segélyszervezet, amely a családon belüli erőszak áldozataival és fedél nélkül élő családokkal foglalkozik. A város egyik legfontosabb olyan szervezete, amely ideiglenes lakhatást és különleges támogatást biztosít az arra rászorulóknak. Egy átlagos napon 20 családnak és 9 egyedülálló nőnek segítenek.

A Casa Ioana hosszabb távon próbál megoldást találni a családok és rászoruló egyének számára állami és más civil szervezetekel szoros együttműködésben. Céljuk, hogy az ügyfélkörhöz tanuló nők olyan készségeket és tudásokat sajátítsanak el, amelyek segítségével visszanyerhetik családjuk biztonságát és anyagilag kedvező lakhatáshoz juthatnak. Érdemben foglalkoznak a családon belüli erőszak mögött megbúvó problémákkal és a családokat érintő hajléktalansággal, így nem csak a rövidtávú veszélyhelyzetek megoldására fókuszálnak.

A családok számára szállást nyújtó intézmények átmeneti lakhatást és támogató szolgáltatásokat nyújtanak, a szociális támogatásra jogosultaktól cserébe elvárják, hogy együttműködjenek egy pszichoszociális támogató csoporttal, és törekedjenek az önálló életvitelre. Olyan nőknek és gyermekeknek is nyújtanak pszichoszociális támogatást, akik nem laknak az intézményeikben, ugyanakkor nem nyújt szállást a pszichoszociális támogatási csomag nélkül.

A ’Casa Ioana’ átfogó szolgáltatást nyújt, amely összetartja a családot, miközben hangsúlyt fektet arra, hogy megerősítse az egyéneket a családon belül: megtanulják irányítani a mindennapi életüket, és megerősödjön az önálló döntéshozási képességük. A megerősödés annyit jelent, hogy a támogatásra jogosultak képessé válnak döntéseket hozni mindennapi életükkel és saját fejlődésükkel kapcsolatban.

A ’Casa Ioana’ csapatának megközelítőleg 36 éves tapasztalata van a társadalmi kirekesztés és a hajléktalanság területén, valamint 32 éves tapasztalata a családon belüli erőszak áldozataival.

A ’Casa Ioana’ igazgatója a FEANTSA romániai képviselője, a kuratórium egyik vezető tagja, valamint kincstárnoka is.

A Casa Ioana egy-egy munkatársa részt vesz a FEANTSA ifjúsági hálózatában, valamint a Migrációs illetve a hajléktalan emberek részvételével kapcsolatos munkacsoportokban is.
 

FEANTSA

EU

A FEANTSA-t, a hajléktalanokkal foglalkozó nemzeti szervezetek európai szövetségét, 1989-ben alapították mint független szervezetet, hogy enyhítsenek a szegénységen és a hajléktalanság veszélyének kitett vagy hajléktalan emberek szociális elszigetelődésén.

A FEANTSA-nak jelenleg majdnem 30 ország több mint 130 szervezete tagja, ebből 25 európai uniós ország. A FEANTSA tagok többsége hajléktalan embereket szállással, egészségügyi ellátással, foglalkoztatással vagy szociális támogatással segítő szervezetek nemzeti vagy regionális ernyőszervezete. Szorosan együttműködésnek hivatalos szervezetekkel, szállásadókkal és más, a hajléktalan emberek ellátása szempontjából jelentős szereplőkkel. Sokan közülük különféle oktatási és kapacitás-építési tevékenységet is végeznek.

A FEANTSA szorosan együttműködik Európai Uniós intézményekkel és tanácsadói státuszt tölt be az Európai Tanácsban és az ENSZ-ben. Pénzügyi támogatásban részesül az Európai Bizottságtól.

A FEANTSA elkötelezett az alábbiak mellett:

  • Folyamatos párbeszéd fenntartása az európai intézményekkel valamint a nemzeti és regionális kormányokkal a hajléktalanság elleni hatékony módszerek kidolgozása és azok alkalmazásának elősegítése érdekében.
  • Kutatások és adatgyűjtés, eredmények terjesztése a hajléktalanság jellegének, mértékének, okának megértése, valamint a megoldás elősegítése érdekében.
  • Az információáramlás gyorsítása és könnyítése a FEANTSA tag- szervezetek és más fontos érintettek között a tapasztalatok és a működő gyakorlatok megismerése céljából, szem előtt tartva a szakpolitikai döntések fejlesztését és a hajléktalanságot megcélzó jó gyakorlatok terjesztését. Ez magában foglalja a képzést és kapacitásfejlesztési tevékenységeket is.
  • A közéleti tudatosság növelése: a hajléktalanság összetett jelenség, továbbá információ nyújtása azon széleskörű problémákról, amelyekkel a hajléktalan embereknek szembe kell nézniük.

A FEANTSA a hajléktalanságot érintő szabályozás és szolgáltatások mind Európában, mind nemzetközileg elismert szakértői központja, ezáltal egyedi módon tud hozzájárulni a projekthez, mert egyidőben európai és nemzetek feletti nézőpontot is biztosít.

A FEANTSA széles nemzetközi támogató hálózattal rendelkezik a hajléktalanság leküzdésére irányuló harcban, így központi szerepet tölthet be az információgyűjtésben és terjesztésben.

A FEANTSA számos nemzeteken átívelő és EU támogatású, hajléktalansággal foglalkozó projektekben vett részt, beleértve a szakképzés területét is. A FEANTSA jelenleg az ELOSH projekt (Európai tapasztalatok a lakhatási támogatásban) igazgatási csoportjának tagja, amely egy „Innovációs transzfer” projekt, ami az Élethosszig történő tanulás program részét képező Leonardo da Vinci alprogram égisze alatt fut.  

A FEANTSA számottevő tapasztalattal rendelkezik a képzés és kapacitásfejlesztés területén: különböző rendezvények (konferenciák, munkatársi felülvizsgálatok, szakmai műhelyek) és tájékoztató anyagok (hajléktalan-kisokosok, készülő nagyszabású online kurzus stb.) összeállítása révén.
 

Habitat for Humanity

Magyarország

Az Habitat for Humanity ökumenikus keresztény nonprofit szervezet, amelynek célja a lakhatási szegénység megszüntetése. Hiszünk abban, hogy minden embernek joga van a tisztességes és megfizethető otthonhoz.

A magyarországi szervezetet 1996-ban alapították.

Projektjeink a legsebezhetőbb családok és közösségek lakhatására fókuszálnak. Magyarországon számos szegénytelepen vagyunk jelen, hogy elősegíthessük a lakhatási jogok erősödését és olyan közösségek kialakulását, amelyek segítenek saját házaik felépítésében, felújításában. Aktívan részt veszünk hajléktalan emberek számára lakhatási megoldások létrehozásában. Tevékenységeinket nagy számban önkéntesek is segítik.

A Habitat for Humanity globális kulcsszereplő a lakhatási jogok területén, mivel 80 országban vagyunk jelen: építkezésekkel, közösségfejlesztéssel, és szakpolitikai tevékenységgel küzdünk a lakhatási szegénység ellen.

A Habitat for Humanity szerint a felületes, „tüneti” kezelés nem elegendő ahhoz, hogy csökkenthessük a hajléktalan emberek számát. Komplex lakhatási politikára van szükség ahhoz, hogy megakadályozhassuk, hogy az emberek elveszítsék otthonaikat. Az ideiglenes hajléktalan-ellátás nem vezet valódi megoldáshoz, a hajléktalan emberek számára is biztosítani kell a lehetőséget egy otthonra és komplex támogatásra, hogy azt hosszú távon is meg tudják tartani. Ezért indítottuk el az Elsőként Lakhatást („Housing First”) projektet. Az általunk képviselt megközelítés alapján nem csak közvetlenül a hajléktalan emberekkel dolgozunk, hanem önkormányzatokkal és a nyilvánossággal is, hogy ezúton hívjuk fel a problémára a figyelmet, és rendszerbeli változásokat indíthassunk el.

2014-ben 10 olyan családnak segítettünk állandó és megfizethető otthont találni, akik korábban illegálisan épített kunyhóban vagy közterületen laktak. A projektben résztvevők felújított szociális bérlakásokba költözhettek. Közreműködésünk komplex és intenzív szociális munkával segítette őket, hogy felkészüljenek a költözésre és a lakásokat meg is tudják tartani.
 

SAD

Csehország

Küldetés: A „Csehországi Menedékhelyek Egyesületének” (Association of shelters in the Czech Republic) tagjai olyan magánszemélyek és szervezetek, akik hajéktalan emberekkel, illetve otthonuk elvesztésével fenyegetett emberekkel foglalkoznak. A szervezet számukra teremt professzionális környezetet, ezzel is támogatva munkájukat.

Célkitűzések: Az egyesület olyan tevékenységekkel foglalkozik, mely a következők megvalósítását tűzte ki célul:

  • Együttműködés más olyan szervezetekkel, amelyek szintén érdekeltek a hajléktalan emberek problémáinak megoldásában.
  • Menedékhelyek együttműködő hálózatának létrehozása és egyéb típusú segítség biztosítása rászorulók részére.
  • Egységesített platform létrehozása az állammal és bármely szintű helyi hatósággal történő tárgyaláshoz.
  • Konzultáció, képzések és információs szolgáltatások a tagok számára.

Az Egyesületnek jelenleg 84 tagja van. Egyik legfőbb tevékenységi területünk az oktatás. Szociális munkások, hajléktalan emberek és közösségek oktatásának megszervezésében veszünk részt.
 

Ius Medicinae Alapítvány

Lengyelország

Az Ius Medicinae Alapítványt 2011-ben hozta létre a jogász végzettségű dr. Dorota Karkowska. Kezdeti célja a közösségi egészségügyi emberi jogok támogatása volt, megfelelő jogi háttér létrehozásával.

Az Alapítvány véleményt fogalmaz meg a hatályos jogszabályokról, szükséges változtatásokat ajánl és önálló törvényjavaslatokat nyújt be. Folyamatosan követi és ellenőrzi a megfelelő egészségügyi ellátáshoz szükséges alapvető jogok betartását az egészségügyi szervezeteknél, rendszeres jelentéseket készít a betegek jogairól. Az Alapítvány, melynek viszonylag kevés tagja van, együttműködik sok olyan érintettel, aki érdekelt a közösségi egészségügy problémáinak megoldásában, beleértve önkéntes szervezeteket és közösségi szerveket is. Vannak köztük szakértők és ügyvédek, akik a betegek, a közösségi pszichiátria, az ártalomcsökkentés és a HIV-megelőzés megfelelő jogaiért küzdenek.

Az Alapítvány, mely viszonylag fiatal, már két projektet is megvalósított Lengyelországban: egy figyelemfelhívó kampányt “A betegek jogai – a Te jogaid” (The Rights of Patients – Your Rights) néven és egy önszabályzó kezdeményezést olyan szervezetek között, melyek különböző egészségügyi intézmények betegeit fogják össze: “Betegek Szervezeteinek Etikai kódja” (Ethical Code of the Patients’ Organizations). Mindkét projektet a Svájci Alap támogatta.

2014 áprilisa óta az Alapítvány vezeti a “Elsőként Lakhatást – Tényeken alapuló szakpolitika” (Housing First – Evidence based Advocacy) projektet a Kamiliánus misszió a szociális segítség nyújtásért és az izlandi Üdvhadsereg (Camillian Mission of Social Assistance and Salvation Army) együttműködésével. A projekt fenntartható, tényeken alapuló szakpolitikai változást kíván elérni a hajléktalan embereket kizáró támogatási rendszerekben. A probléma feltérképezése érdekében gyakorlati és tapasztalati kutatást végeznek, az ellátók által összegyűjtött és összesített adatok alapján. Az eredményeket szakmai konferenciák, konzultációs szemináriumok, weboldalak, online hírlevelek és újságcikkek formájában terjesztik. A projekt célja egy alapítvány létrehozása az “Elsőként Lakhatást” (Housing First) program jövőbeni implementációjának támogatásához.

A szervezetnek vezető szerepe van a lakhatási problémákkal és mentális zavarokkal küszködő hajléktalan emberek problémáinak megoldásában. A közösségi pszichiátria szakértői vagyunk, mely létfontosságú a hajléktalan emberek fenntartható lakhatásának megoldásában.

Más, a betegek jogainak megvalósulását ellenőrző projektünkben is, próbálunk hangsúlyt fektetni a hajléktalanság problémájának kérdésére. Tapasztalatunk szerint a pszichiátriai kezelések alatt álló páciensek közül sokan nagyon nehéz lakhatási helyzetben vannak. Ezeknek az embereknek valamilyen megoldásra van szükségük és igyekszünk segítséget nyújtani.