Megvalósítás

2016 augusztusában kezdtük el a lakhatási program megvalósítását. A szakmai stáb (szociális munkások, projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető) felállását követően kiküldésre került a programról szóló részletes tájékoztatás és a részvételi felhívás a partnerszervezetek – migránsokkal foglalkozó civil- és állami szervezetek, családsegítők és gyermekjóléti szolgálatok, valamint a Bevándorlási Hivatal és intézményei – részére. Ezzel együtt megkezdődött a jelentkezők adatlapjainak fogadása, iktatása. Mivel a 60 férőhelyre több, mint 100 jelentkezést kaptunk, sajnos szelektálnunk kellett a jelentkezők között. A kiválasztást minden alkalommal egy személyes elbeszélgetés előzte meg, ennek során vizsgáltuk a rászorultságot, a munkaviszonyt, a nyelvtudást, a jelentkező motiváltságát, illetve azt, hogy Magyarországon tervezi-e az életét hosszútávon.

Az ügyféllel a programba történő bevonáskor minden esetben együttműködési megállapodást kötöttünk, mely tartalmazza mind az ügyfél, mind a szociális munkás jogait, kötelességeit, valamint együttműködés kereteit. Az ügyfelek kiválasztása után a beköltözések – az elérhető ingatlanok függvényében – folyamatosan történtek. Ahol szükség volt rá, ott igyekeztünk adományokból, felajánlásokból háztartási gépeket, bútorokat szerezni és ez által biztosítani a bérlet lakás megfelelő komfortfokozatát. Az utolsó programba bevett ügyfél 2017 áprilisában költözött be a támogatott albérletbe.

A beköltözéssel párhuzamosan megtörtént a programba bekerült ügyfelek szociális-, mentális helyzetének felmérése, a szociális munkások elkészítették az ügyféllel való munka üzemtervét és a kitűzött célok mentén elkezdődött az egyéni esetkezelés.

Szociális munka – Egyéni esetkezelés:

Általában az első lépés a magyarországi tartózkodáshoz és a munkavállaláshoz elengedhetetlen dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adó kártya, TAJ kártya, stb.) beszerzése. Gyermekes családoknál a szociális munkások megigényelik a családtámogatásokat, valamint iskolába, óvodába íratják azokat a gyerekeket, akik tankötelessé váltak, vagy a költözés miatt kellett oktatási intézményt váltaniuk.

Igény esetén mentálhigiénés segítségnyújtás körében pszichológust biztosítunk, egyéni és csoportos terápiás és szabadidős jellegű foglalkozásokat szervezünk, hogy a minél teljesebb élet kialakítását segítsük és megkönnyítsük a társadalmi befogadást. A segítő szakemberek és az ügyfél közötti hatékonyabb kommunikációt – amennyiben szükséges – tolmácsok segítik.

Hangsúlyt fektetünk a magyar nyelvtanulásra, hiszen az adott ország nyelvének ismerete az integráció egyik alappillére. Önkéntes nyelvtanárok segítségével egyéni nyelvoktatást, illetve korrepetálást biztosítunk, akár az ügyfeleink otthonában is.

Aktívan támogatjuk ügyfeleinket az álláskeresésben, segítünk az önéletrajz megfogalmazásában,  tájékoztatjuk őket az aktuális munkalehetőségekről, toborzásokról, igény szerint elkísérjük őket állásinterjúra, próbanapra, és információt biztosítunk partnerszervezetek álláskereső programjairól.

Igyekszünk ügyfeleinket minden lehetséges módon támogatni abban, hogy a támogatás lejárta után is képesek legyenek fenntartani önálló lakhatásukat. Ennek érdekében életvezetési csoportfoglalkozásokat szervezünk számukra, amelyen felvilágosítást kapnak hitel, CSOK, lakáskassza témában, megtakarítási módokat mutatunk be nekik. Többen szeretnének a közeljövőben önálló vállalkozásba kezdeni, számukra vállalkozási ismeretek csoportot indítottunk.

Igyekszünk kevésbé formális keretek között is találkozni ügyfeleinkkel, erre jó alkalmat szolgáltatnak a különböző alkalmakhoz kötődő rendezvények (karácsonyi, farsangi ünnepség, perzsa újév, stb.). Terveink között szerepel, hogy a nyári szünetet tematikus gyermekprogramokkal tesszük tartalmasabbá (közös kirándulás, piknik, állatkerti séta, stb.), közös élményekhez juttatva ezzel a családokat.