A program céljai

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei elkötelezett az otthontalan, kiszolgáltatott, méltóságukat vesztett emberek segítésében. Szakmai munkánk középpontjában az áll, hogy szolgáltatásainkat folyamatosan a rászoruló emberek szükségleteihez, a felmerülő igényekhez igazodva fejlesszük. Ez a cél vezérelt bennünket akkor is, amikor elindítottuk a „Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése” című pályázati programunkat, melyet 2016 szeptembere és 2018. júniusa között valósítottunk meg.

A program célja volt, hogy menekült és oltalmazott embereknek segítsen egy új, önálló élet megkezdésében és fenntartásában.

Intézményünk több mint tíz éve működtet hajléktalan emberek számára lakhatási támogatási rendszert, ennek tapasztalataira építve alakítottuk ki ezt a programunkat:

  • minimum 8, maximum 12 hónapon keresztül nyújtottunk anyagi támogatást,
  • emellett esetkezelést, lakhatási tanácsadást, 
  • az anyagi támogatás lejárta után pedig hat hónapon keresztül utógondozást a bevont menekült vagy oltalmazott emberek számára.

A programban tehát szociális munkások segítettek többek között a megfelelő önálló, biztonságos lakhatási megoldás keresésében, a bérbeadókkal való kapcsolatfelvételben, szerződéskötésben, a lakhatással kapcsolatos teendők intézésében, hivatali ügyintézésben, álláskeresésben, magyar nyelvtanfolyamhoz való hozzájutásban, gyerekek iskoláztatásában stb.

A háborúk, üldöztetés, illetve a menekülés alatt átélt borzalmak feldolgozásához, az otthon elvesztésével kapcsolatos traumák leküzdéséhez pszichológust biztosítottunk, egyéni vagy csoportos terápiás és szabadidős jellegű foglalkozásokat szerveztünk, hogy a minél teljesebb élet kialakítását segítsük és megkönnyítsük a társadalmi beilleszkedést, befogadást.

Álláskereső irodáink munkatársai sok éves tapasztalattal rendelkeznek alacsony iskolai végzettségű, gyakran megromlott egészségi állapotú hajléktalan emberek munkába segítésével. Az általuk felhalmozott tudás volt segítségünkre abban, hogy a programba bevont menekült emberek munkához, és ez által a lakhatásuk megtartását jelentő önálló jövedelemhez jussanak. Szükség esetén tolmácsot biztosítottunk a segítő szakemberekkel, hivatalokkal való kommunikációhoz.

Célunk volt, hogy a támogatási program alatt olyan, az önálló életvitel kialakítását segítő szolgáltatásokat nyújtsunk, melyek elősegítik, hogy ügyfeleink a támogatás lejárta után is képesek legyenek lakhatásukat megtartani.

A program költségeit nyílt pályázat útján az Európai Unió 75%-ban, a Belügyminisztérium 25%-ban finanszírozta, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapon keresztül (pályázati azonosítószám: MMIA-2.2.8.-2015-00002).