A célcsoport foglalkoztathatóságát és önálló életvitelét javító szolgáltatások, tevékenységek

A foglalkoztathatóságot javító szolgáltatások, tevékenységek széles palettáját (egyéni és csoportos szociális munka, egyéni fejlesztés, csoportos tréning stb.) tesszük elérhetővé a programba vont ügyfelek számára. Egy célcsoporttag átlagosan heti két csoportos foglalkozáson és kétféle egyéni fejlesztésben vehet részt. Ez a lehetőség nem jelenti azt, hogy minden bevont célcsoporttagnak kötelező a heti négyféle foglalkozáson való részvétel, de igény szerint egyes emberek akár több fejlesztésben is részt vehetnek – az egyéni fejlesztési tervük (azaz szükségleteik és teherbírásuk) függvényében.

A projekt folyamán az alábbi tevékenységek megvalósítását vállaltuk:

1. Egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése, amely meghatározza az egyéni esetkezelés irányát és az igénybe vehető szolgáltatások körét

2. Mentális állapotjavító programok

 • Egyéni pszichológiai terápia
 • Alkotó csoport
 • Mentálhigiénés tematikus cso
 • Egyéni pszichológiai tanácsadás
 • portok (pl. filmklub, közösségi támogató csoport, pszichodráma, szociodráma, asszertivitást segítő csoport stb.)
 • Egyéb szabadidős, jobb közérzetet biztosító, az aktivitást serkentő foglalkozások (pl. testmozgás – „konditermeink” használata, könyvtárlátogatás, játékcsoport, kertészkedés stb.)

3. Tanulási kompetenciák (kulcskompetenciák) fejlesztése, képzésbe jutás és képzésben maradás segítése

 • Alsó tagozatosok (1-4. osztály) egyéni felzárkóztató képzése, különbözeti vizsgára való felkészítése 
 • Felzárkóztató (általános iskolai) képzésekbe irányítás (5-6, 7-8, 9-10 osztály)
 • OKJ-s képzésekbe irányítás
 • Kulcskompetenciák fejlesztése (egyéni korrepetálás - elsősorban nyelvtan, számtan)
 • Alapszintű számítógép- és internet használat felkészítése teleszobáinkban, modulos rendszerben
 • Támogató csoport képzésbe jelentkezők számára
 • Támogató csoport képzésben résztvevők számára

4. Munkábaállást elősegítő tevékenységek

 • Álláskereső tréning 
 • Munkavállalásra való felkészítés (okiratpótlás, önéletrajzírás stb.) 
 • Személyre szabott munkahelykeresés (elektronikus illetve nyomtatott sajtóból és munkáltatói kapcsolattartás révén)
 • Munkábaállással kapcsolatos információ, tanácsadás
 • Készségfejlesztő csoport azoknak, akik munkába kívánnak állni

5. Szenvedélybetegek gyógyulását elősegítő programok

 • Addiktológiai csoport
 • Relapszus prevenció, visszaesést megelőző csoport
 • AA és egyéb önsegítő csoportokon való részvétel lehetővé tétele (termet biztosítunk számukra)
 • Egyéni addiktológiai tanácsadás
 • Szakellátáshoz jutás megszervezése

6. Felkészítés az önálló életvitelre, kilépésre a hajléktalan-ellátásból

 • Beilleszkedési/visszailleszkedést segítő csoportfoglalkozás
 • Egyéni fejlesztés (önálló ügyintézésre felkészítés) 
 • Háztartásgazdálkodási alapismeretek
 • Albérleti lehetőségek felkutatása, közvetítése
 • Kiköltözés segítése

7. Bevontak utókövetése további hat hónapon át