Partnereink

BMSZKI, HU

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, a Fővárosi Önkormányzat hajléktalan ellátó szervezete. 1993 óta különböző szolgáltatásokat működtetünk egyedülállók, párkapcsolatban élők és kisgyermekes családok számára: utcai munka, nappali ellátás, szállásnyújtó intézmények, egészségügyi ellátások, álláskereső irodák 20 telephelyen. 3000 fő számára biztosítunk szállást, ügyfeleink kb. egyharmada nő. Hazai és nemzetközi kutatási eredmények alapján úgy döntöttünk, hogy átgondoljuk a nők számára nyújtott szolgáltatásainkat. 2018. tavaszán szükségletfelmérést végeztünk különböző intézményeinkben, és a több mint 300 nő visszajelzése alapján női programokat indítottuk. Szeretnénk kidolgozni egy női stratégiát, amely egységesítené a különböző intézményeinkben végzett munkát.

A BMSZKI koordinálja a nemzetközi (PIE4SHELTERS) projektet, melynek célja az éjjeli menedékhelyek erősítése a pszichologóiai és traumával kapcsolatos tudás bővítése által (https://www.bmszki.hu/hu/pie4shelters). Kísérleti jelleggel az Origóc nappali melegedőben szerda délutánonként csak nőket fogadunk [https://www.bmszki.hu/hu/noiprogram], önkéntesek (fodrász, kozmetikus, körmös, védőnő, fotós) és adományok segítségével szeretnénk könnyíteni a mindennapjaik egyhangúságán.

 

Szociális Innováció Központ (CEIN), Lodz-i Egyetem PL

A Szociális Innováció Központ a Lodz-i Egyetem karok közötti interdisziplináris egysége. A Központ munkatársai kutatási területük és gyakorlati tevékenységeik által innovatív, a megszokottól eltérő megoldásokat ajánlanak különböző társadalmi kihívásokra. A Központ az Egyetem társadalmi felelősségvállalásának szimbóluma, valamint az Egyetem helyi kapcsolatrendszerének megerősítére is szolgál.

A Központban a társadalmi problémákat interdisziplináris módon kutatják, és a javaslatok is több tudományág szakterületének határán mozognak. Tevékenységeikbe különböző szervezeteket, többek között civileket és helyi kezdeményezéseket is bevonnak. Kutatásaik egyben remek lehetőséget kínálnak a társadalmi érzékenyítésre, a szociális innovációk megismertetésére a szélesebb közvéleménnyel, illetve társadalmi viták kialakítására. 

A Központon belül több munkacsoport működik – egyikük a 2014-ben megalapított Łódzkie Parnerstwo Pomocy w Sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (ŁPP), amely a hajléktalanság, a szegénység és a helyi lakáspolitika területén aktív civil és állami, önkormányzati szervezeteket tömörít. Munkáját önkéntesek is segítik.

A hajléktalanságsal és társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos érzékenyítés, valamint a fenti célok érdekében az alábbi tevékenységeket valósítja meg:

 • oktatás (pl. helyi műhelytalálkozók szervezése lakosság, önkormányztai bizottságok, aktivisták, diákok számára, szakmai anyagok terjesztése),
 • tanácsadás (pl. ajánlások megfogalmazása helyi önkormányzatok számára, önkéntes toborzás és közvetítés, közvetítés szponzoráció ügyében),
 • érzékenyítés (a hajléktalansággal és kirekesztéssel kapcsolatos rendezvények szervezése ill. népszerűsítése, film ajánlok készítése, kreatív fesztiválok szervezése),
 • támogatás (pl. segélyosztó szervezetek nevének és címének összegyűjtése és terjesztésem CZYSTA AKCJA, Domni-Bezdomni doboz kihelyezése Lodz-ban).

A Központon belül működik továbbá az interdiszciplináris gender képzés, ahol különböző tanszékek munkatársai osztják meg a nőkkel (történelmi, szegénység, a kirekesztés különböző formái, ágencia, stb) kapcsolatos kutatási eredményeiket. A kutatások és részvételi akciókutatások révén a Központ több civil szervezettel épített ki munkakapcsolatot, pl. a lodz-i anyaotthonnal. Ez utóbbi intézmény is részt vesz az Erasmus+ program megvalósításában. 

 

FEANTSA

A FEANTSA, az egyetlen kimondottan a hajléktalan emberekre fókuszáló európai civil szervezetnek 130 hajléktalanellátó tagja van Európa-szerte. A FEANTSA célja a hajléktalanság felszámolása. Ennek érdekében párbeszédet folytat különböző európai intézményekkel, nemzeti és regionális kormányzati szervezetekkel, terjesztve a hajléktanság leküzdéséhez szükséges jó gyakorlatokat és ajánlásokat; adatokat gyűjt és kutatási eredményeket publikál a hajléktalanság jelenségének, okainak és a lehetséges megoldásoknak a jobb megismerése érdekében; valamint a tagszervezetek és egyéb szakmai, politikai szervek közötti tapasztalat- és tudásmegosztást szervez. 

A női hajléktalanság a FEANTSA és tagszervezetei prioritásai közé tartozik. Tagszervezeteink egyre nagyobb figyelmet fordítanak a hajléktalan élethelyzetben vagy annak veszélyében élő nők különböző szükségleteinek megismerésére és hatékony kezelésére. Erre válaszul a FEANTSA először a 2017-es éves konferenciáján szervezett kerekasztal-beszélgetést a női hajléktalanság témájában, majd ennek eredményeképp létrehozott egy fórumot, amelynek célja a hajléktalan nőkkel kapcsolatos információk, kutatási eredmények, jó gyakorlatok és szakpolitikák összegyűjtése és megosztása. A FEANTSA együttműködik a WHEN (Women’s Homelessness in Europe) kutatóhálózattal, amely női témájú kutatásokat gyűjt össze. Ezen túl tagja egy olyan hálózatnak, amely a nők elleni erőszak ellen küzd. A FEANTSA egyik küldetése társadalmi változások elindítása a megszerzett tudás megosztása és terjesztése által. A FEANTSA két nemzetközi projekt megvalósításában működik közre, mindkettő a hajléktalan élethelyzetben élő nők elleni erőszakkal foglalkozik: Safe at Home (https://www.feantsa.org/en/project/2017/01/01/safe-at-home?bcParent=418) és PIE4Shelters (https://www.feantsa.org/en/project/2018/02/01/pie4shelters-making-shelt…).

 

Kings of the Street, SI

Az Utca Királyai Egyesület különböző társadalmi-gazdasági hátterű embereket tömörít: hajléktalan embereket, a szegénység és hajléktalanság által érintetteket – szakértőket (szociális munkásokat, pedagógusokat, antropológusokat, szociológusokat, pszichológusokat ...) diákokat, önkénteseket. Elméleti és gyakorlati szinten is tevékenykedünk: tanulmányozzuk, kutatjuk a hajléktalanság kialakulását és megelőzési lehetőségeit, s ezek alapján javaslatokat teszünk a hajléktalan emberek életkörülményeinek javítására, valamint a szegénység leküzdéséhez gyakorlati, innovatív modellek kifejlesztésére. Szervezetünk különböző programokat működtet hajléktalan és társadalmi kirekesztett csoportok támogatására:

 • Utcalap – közterületen terjesztett újság, melynek szerzői is többnyire hajléktalan emberek. Az újságból kapott bevétel fele a terjesztőké, a másik fele pedig az előállítás (szerkesztés, nyomda stb) költségeit fedezi.
 • Nappali központ – egy olyan hely, ahol az emberek megpihenhetnek, megvásárolhatják az utcalapot, tárolhatják a dolgaikat, levágathatják a hajukat, állást és szállást kereshetnek... a nappali központ biztosít helyszínt különböző megbeszéléseknek, pl. az utcalap szerkesztőségi megbeszéléseinek, műhelytalálkozóknak.
 • Egyetem a csillagos ég alatt – informális oktatás, ahol a diákok különböző programokban vehetnek részt: sport, kutlurális és oktatási események.
 • Lakhatási program – elsőként lakhatást: támogatott lakhatás hajléktalan emberek számára.
 • Terepmunka: saját közegükben próbálunk meg közel kerülni az emberekhez, megosztva információkat, megpróbálva különböző egészségügyi, szociális és gazdasági károkat megelőzni. 
 • Foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára – szociális szövetkezet.

Az Egyesületnek 30 munkatársa és kb 40 önkéntes segítője, külső támogatója, valamint közel 300 tagja van.

Különböző programokat valósítottunk meg hajléktalan nők számára. Szociális szövetkezetünk jó gyakorlatként került elismerésre a hajléktalan nők foglalkoztatása terén. Speciális támogató programot dolgoztunk ki a családok lakhatási támogatására, és biztonságos közeget hoztunk létre, ahol hajléktalan nők együtt lehetnek, megoszthatják tapasztalataikat, támogathatják egymást, s ezált részesei lehetünk az empowerment folyamatának.

 

Projekt udenfor, DK

A projekt UDENFOR egy dán civil szervezet, amely az utcai munkán kívül képzéseket, kutatási tevékenységeket és társadalmi véleményformálást végez. Közvetlen munkakapcsolatban állunk hajléktalan és a társadalom peremére szorult emberekkel elsősorban Koppenhágában és környékén, gyakorlati segítséget nyújtva. Emellett ebben a témában tapasztalatot, tudást és adatokat gyűjtünk meg és osztunk meg másokkal a hajléktalan emberek élethelyzetének javítása érdekében. Ügyfeleink jelentős része nem akarja vagy nem tudja igénybe venni az ellátórendszer hagyományos szolgáltatásait.

A projekt UDENFOR az utóbbi években fokozott figyelmet fordít a nők csoportjára és a velük végzett munka színvonalának javítására. Kutatást végeztünk a női hajléktalansággal kapcsolatban, és egyik utcai szociális munkásunk felel a női ügyfelekért illetve azért, hogy gyakorlati munkánk minden területén megjelenjen a női szempont. A kutatási eredményeket 2018 nyarán tettük közzé. A kutatás első részében az elérhető szakirodalmat dolgoztuk fel, majd kvalitatív módszerekkel saját kutatást végeztünk: tereplátogatást, intézménylátogatást, résztvevői megfigyelést, interjúkat hajléktalan nőkkel és velük foglalkozó szakemberekkel. Szerettük volna jobban megismerni a közterületen, éjjeli menedékhelyen, nem lakhatásra szolgáló helyiségekben éjszakázó nők tapasztalatait és élethelyzetét, valamint a mai dán társadalom hajléktalanságának nemi aspektusát. Egyik célunk az volt, hogy a hajléktalan nőket erős, találékony embereknek mutassuk be, nem tagadva el nehézségeiket és sérülékenységeiket sem. A kutatást folyamatosan alakították az abban résztvevő hajléktalan nők.

A gyakorlati terepmunka és a kutatáson kívül azon dolgozunk, hogy létrehozzunk egy olyan hálózatot, amelyben (eleinte legalábbis) a Koppenhágában és környékén hajléktalan nőkkel foglalkozó szervezeteket gyűjtjük össze, hogy megosszuk tapasztalatainkat és tanuljunk egymástól.

 

Simon Communities, IE

Az ír Simon Communities nyolc regionális, független Simon közösség szövetsége Cork, Dublin, Dundalk és Galway városokban, valamint négy vidéki régióban, melyek egy központi iroda támogatása mellett közös értékek mentén dolgoznak a hajléktalanság felszámolásán, ill. kezelésén. A közösségek szállást és támogató szolgáltatásokat nyújtanak hajléktalanság és annak veszélyében élők számára. A hajléktalan emberekkel vállvetve a Simon megpróbálja megszüntetni a hajléktalanságok kiváltó okokat, innovatív megoldásokat dolgoz ki és bátorítja a kormányzatot ezek alkalmazására. A Simon Communities 45 éve működik Írországban, évi 11 000 egyént és családot támogatva.

Szolgáltatásaink:

 • lakhatás, lakhatás megtartásával és beilleszkedéssel kapcsolatos támogatás, lakhatási és egyéb tanácsadás, veszélyeztetett családok támogatása;
 • egészségügyi és ápolási szolgáltatások – olyan problémák kezelése, melyek hozzájárulhattak a hajléktalanná váláshoz vagy annak következményei;
 • krízisellátás és támogatás frissen hajléktalanná váltak számára;
 • népkonyha és utcai munka a közterületen élők támogatására.

Országosan 350 munkatárs és 2500 önkéntes segítő támogatja munkánkat.

A szervezet már a kezdetektől nyújt szolgáltatásokat hajléktalan élethelyzetben élő nők számára. Az egyik közösségben van egy csak nőket fogadó intézmény, és több közösség is gondolkodik hasonló létrehozásán. Létrehoztunk női támogató csoportokat, női tereket és pszichológiai szaktudásra épülő közegeket.

2015-ben adtuk közre a „Nők a hajléktalan ellátásban” kutatási beszámolónkat, s azóta is nagy figyelmet fordítunk a hozzánk forduló nők szükségleteire. A kutatás eredményei alapján képzési programot dolgoztunk ki munkatársaink számára és társadalmi érzékenyítő kampányt indítottunk. Létrehoztunk egy kéthavi rendszerességgel találkozó csoportot a nőkkel foglalkozó munkatársak számára, melybe mind a nyolc közösség delegál tagokat, s ahol megoszthatjuk egymással jó gyakorlatainkat és tapasztalatainkat, valamint közösen emelünk szót női ügyfeleink érdekében.

 

St. Mungo’s, UK

A St. Mungo’s civil szervezet közterületen élő hajléktalan emberekkel foglalkozik, valamint szállásnyújtó intézményeket működtet. Célunk a hajléktalanság felszámolása és az életek újraépítése. Hisszük, hogy mindenkinek lehet otthona, ahonnan megvalósíthatja céljait és álmait.

Minden éjszaka több mint 2700 embernek nyújtunk szállást szállókon és elsőként lakhatást progamjainkban. Angliában szervezetünk látja el a legtöbb közterületen élő embert – utcai gondozóink évi 5700 emberrel vették fel a kapcsolatot.

50 éves alapításunk óta a felépülés elve vezérel minket – ez áll az egyénekkel végzett munkánk és a szakpolitikai javaslataink mögött is.

Minden ügyfelünk sajátos készségekkel és erőségekkel érkezik hozzánk, és ezekből kiindulva próbálunk nekik segítséget nyújtani egy egészségesebb, boldogabb és kiegyensúlyozottabb élet viteléhez.

Munkánkat az alábbi értékek határozzák meg:

 • Empowerment. Hisszük, hogy képesek vagyunk a legjobbat kihozni az emberekből; támogatva őket saját döntéseikben és saját céljaikban. Szeretnénk ügyfeleink önbizalmát növelni támogató munkánk és bátorítás által. Saját munkánk során pedig folyamatosan konstruktív kritikát fogalmazunk meg magunkkal és munkatársainkkal szemben.
 • Befogadás. A legkisebb kisebbség az egyén. Tiszteljük és értékeljük az embereket azért, akik; és hisszük, hogy azáltal, hogy elmondhatják gondolataikat, mi pedig meghallgatjuk azokat, mindannyian épülünk. Nyitottak vagyunk és értékeljük a különbségeket. Célunk, hogy bevonjuk az ügyfeleinket, önkénteseinket és munkatársainkat mindenbe, amit teszünk, és ha diszkriminációt tapasztalatunk, jelentjük. Döntéseinkbe minden szinten beleszólást biztosítunk.
 • Elkötelezettség. Nálunk mindenkinek jut feladat a hajléktalanság felszámolása terén. Biztonságos és hatékony, magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítunk ennek érdekében. Nem adjuk fel a reményt az egyes emberek ügyében.
 • Kreativitás. Gondolatainkban, szóban és tettben mindig innovatív megoldásokat keresünk és olyan szolgáltatásokat szeretnénk kialakítani, amelyeket ügyfeleink szeretnének. Folyamatosan odafigyelünk és tanulunk. Nyitottak vagyunk a változásra és együtt működünk másokkal a kihívások leküzdésében.
 • Számonkérhetőség. Felelősséget vállalunk a tetteinkért, mindig tájékoztatjuk az embereket és mindig betartjuk ígéreteinket. Nyitottan és hitelesen kommunikálunk. A visszajelzéseket figyelembe vesszük, az eredményeinket és hatásainkat értékeljük, s megpróbáljuk szolgáltatásainkat folyamatosan jobbítani.

2016-17-ben 1520 munkatársunk, 5%-uk korábban hajléktalan, és 900 önkéntes segítőnk volt.

2014-ben dolgoztuk ki a szervezet első női hajléktalan stratégiáját, amelyet egy 18 hónapos, különböző szektorok szakértői és 60, a szállóinkon élő női sorstárs interjút tartalmazó kutatás eredményeire építettünk. Kutatási beszámolónkat is közzétettük, amely a hajléktalan ellátó intézmények között jó gyakorlatként terjedt.

A szervezet munkatársai további területeken is sok tapasztalatot gyűjtöttek össze, így pl. családon belüli erőszak, gyerekekkel és családjaikkal való munka és a traumák figyelembevétele. 

 

Y-Foundation, FI

Az Y Alapítvány a finn elsőként lakhatást elv egyik fő letéteményese. A szervezet megfizethető bérlakásokat ad bérbe (16 650 lakással rendelkezik Finnország 50 városában/kerületében, s evvel az ország negyedik legnagyobb lakástuljadonosa) és bátorítja a hajléktalansággal kapcsolatos közbeszédet. Bérlői egy része hajléktalan vagy a hajléktalanság veszélyében élő ember. A bérlőket a helyi önkormányzatok közvetítik az Alapítványhoz.

Az Alapítvány célja a társadalmi igazságosság előmozdítása. Ezt többek között a legnagyobb lakásínséggel küzdő városokban valósítják meg, szociális bérlakások fejlesztésével. Olyan lakásokat építenek, amelyeket a támogató szolgáltatások is könnyen meg tudnak közelíteni. 

Az Alapítvány munkáját a hajléktalansággal kapcsolatos szakmai tudásra és az elsőként lakhatást elveire építi. Szorosan együttműködik az önkormányzatokkal és civil szervezetekkel, továbbá saját kutatásokat is megvalósít.

Az Alapítvány koordinál egy hároméves női projeket, amelynek célja a hajléktalan nők számára jobb lakhatási megoldások létrehozása, a nőket támogató szakemberek érzékenyítése a hajléktalan nők speciális problémáira, az információ és jó gyakorlatok megoszlása, és a hajléktalan emberek élethelyzetének javítása.

 

VvaRy, FI

A fedél nélkül civil szervezet célja 30 éve a hajléktalanság csökkentése és a hajléktalan embereknek nyújtott szolgáltatások javítása, a finn lakhatási politikák átalakítása, a szállásnyújtó intézmények folyamatos leváltása önálló otthonokkal. A szervezetben az alapítás óta központi szerepet játszanak a hajléktalan emberek és a sorstárs segítés: az első tíz évben kizárólag önkéntesek működtették az alapítványt, majd az első fizetett alkalmazott egy volt hajléktalan ember lett.

Hisszük, hogy mindenki képes önállóan élni, ha ehhez megkapja a szükséges támogatást. A lakhatás alapvető emberi jog, és ennek hiánya semmilyen körülmények között sem elfogadható. Célunk, hogy mindenki saját lakhatáshoz jusson a lehető legrövidebb időn belül.

Szolgáltatásaink: nappali ellátás, támogatott lakhatás (két épületben 100 lakás), foglalkoztatási programok.

A szervezetnek 40 munkatársa van, mintegy negyedük maga is élt hajléktalanként.