Háttéranyagok

Nők és lakhatás - Nők speciális szükségleteire válaszoló lakhatási megoldások

Dés Fanni és Pósfai Zsuzsanna tanulmányukban a nők lakhatási helyzetét járják körbe, megvizsgálva azokat a társadalmi és gazdasági folyamatokat amelyek, a nők lakhatási helyzetének sérülékenysége mögött állnak. Mindemellett részletes képet festenek a nők számára elérhető hazai intézményes és önálló lakhatási megoldásokról, amelyek mellett megfontolandó külföldi példákat is bemutatnak, majd tanulmányuk legutolsó részében a nők lakhatáshoz kapcsolódó szükségleteihez kapcsolódó ajánlásokat fogalmaznak meg önkormányzatok számára.

Segítő munka várandós hajléktalan nőkkel

A Segítő munka várandós hajléktalan nőkkel – eszköztárat a brit St. Mungo's szervezet dolgozta ki: milyen szempontokat kell átgondolnia a segítőnek/segítő szervezetnek, ha hajléktalan várandós nőket támogat. Az eszköztárban szereplő egyes szereplők, intézmények hazánkban nem léteznek, ám úgy gondoltuk, ezek ismerete is hasznos lehet. Terveink között szerepel egy saját útmutató összeállítása, a magyar viszonyokra aktualizálva.

Eszköztár hajléktalan párok támogatásához

Ez az útmutató a St. Mungo’s 2020-as Homeless Couples and Relationships Toolkit kiadvány szerkesztett magyar nyelvű változata. A fordítás az Erasmus+ Hajléktalan élethelyzetben élő nők projekt keretében került sor, amelyben hét ország hajléktalanellátó szervezetei cseréltek tapasztalatok a nőkkel végzett munka különböző aspektusairól két éven át – a találkozók előadásai illetve különböző hasznos, a témákhoz kapcsolódó anyagok a projekt honlapján böngészhetőek. Az együttműködés egyik résztvevője az angol St. Mungo’s szervezet, akik több mint 1600 munkatárssal gondoskodnak mintegy 3000 hajléktalan emberről szállásnyújtó intézményben, és további többezer közterületen éjszakázóról utcai ellátás formájában. A projekt során a partnerek megismerték egymás jó gyakorlatait, többek között a párkapcsolatban élők nőkkel kapcsolatban – az evvel kapcsolatos összefoglaló magyarul is elérhető itt.
A Szociális munka eszköztára hajléktalan párok számára kutatási eredményekre alapozva tartalmaz hasznos tanácsokat hajléktalan, párkapcsolatban élő embereket támogató szervezetek és munkatársaik számára. A párkapcsolatot tágan értelmezik: nem csak együtt, egy szállón élő emberek tartoznak ide, hanem mindazok, akik magukat párkapcsolatban élőként határozzák meg. Az eredeti szövegből néhány olyan részt kihagytunk, amelyek kifejezetten a helyi, brit viszonyok között értelmezhetőek – másokat viszont ennek ellenére lefordítottunk, mert úgy gondoltuk, hogy tanulságosak lehetnek a magyar szakmai közönség számára is. Bizonyos helyeken magyar nyelvű, vagy a magyar szervezetekre vonatkozó információt is beillesztettünk.
Kívánjuk, hogy sok team találjon benne a munkáját támogató ötleteket!