Hirdetmények - beszerzések, közbeszerzések

Beszerzések

Ajánlattételi felhívás - BMSZKI gépjármű beszerzés

Ajánlattételi felhívás - BMSZKI, hűtéstechnikai berendezések karbantartása, javítása

Ajánlattételi felhívás - BMSZKI 15db felvonó karbantartása, eseti javítása 2024.01.01.-től 2025.12.31.-ig

Ajánlattételi felhívás - BMSZKI Felvonók kötelező biztonságtechnikai vizsgálata és karbantartás ellenőrzése 2024.01.01.-től 2025.12.31.-ig

Ajánlattételi felhívás - BMSZKI Gyáli úti műhelyek megfelelő áramellátása

Ajánlati felhívás - A BMSZKI ellátási egységeinél üzemelő biztonsági rendszerek karbantartására, szükség szerinti javítására

Ajánlati felhívás - BMSZKI Könyves Kálmán körút Lábadozó bővítés, és életmentő pont kialakítás

Ajánlati felhívás - BMSZKI festék és burkoló anyagok és eszközök beszerzése és szállítása

Ajánlattételi felhívás - BMSZKI Külső Mester utcai kazánház felújítás - árazatlan költségkiírás és egyéb mellékletek

Ajánlattételi felhívás - BMSZKI telephelyein működő 4 lift részleges felújítása tárgyában

Ajánlati felhívás - Biztonsági világítások karbantartására, felülvizsgálatára 2023-2026

Ajánlati felhívás – BMSZKI Dózsa György úti telephelyen vizesblokkok felújítása

Ajánlati felhívás - BMSZKI ellátási egységeinek helyet adó épületek 2023. évi és 2024. évi érintésvédelmi, elektromos berendezések tűzvédelmi megfelelőségi és villámvédelmi felülvizsgálata

Ajánlati felhívás - BMSZKI villanyszerelési anyagok és eszközök beszerzése és szállítása

Ajánlati felhívás a BMSZKI egyes ellátási egységeinél üzemelő tűzjelző berendezések karbantartására, felülvizsgálatára vonatkozik

Ajánlati felhívás - BMSZKI háztartási eszközök karbantartása-szervizelése

Ajánlati felhívás - BMSZKI Szenny– és csapadékvíz átemelő műtárgyak karbantartása, zsírfogók tisztítása, hibaelhárítási óradí-jak meghatározása

Ajánlati felhívás – BMSZKI Alföldi utcai telephely vizesblokkok felújítása

Ajánlati felhívás - BMSZKI 1142 Budapest, Rákosszeg park 4, Rákosszeg park 6, 1134 Budapest,Szabolcs u. 33-35 liftek javítási, helyreállítási munkái

Ajánlati felhívás - BMSZKI 1103 Budapest, Vaspálya utca 56. Szennyvízelvezetés helyreállítás

Ajánlati felhívás - Informatikai kellékanyagok beszerzésére

Ajánlati felhívás - BMSZKI festék és burkoló anyagok beszerzése

Ajánlati felhívás - BMSZKI vas-műszaki anyagok beszerzése

Ajánlati felhívás - BMSZKI épületgépészeti anyagok beszerzése

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: BMSZKI 1105 Budapest, Bánya u. 37. vizesblokk szellőzés felújítás

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: BMSZKI 1105 Budapest, Bánya u. 37. festési munkálatok

BMSZKI telephelyein üzemelő Gassero típusú gázkazánok és a hozzájuk tartozó hőtermelő berendezések karbantartása és eseti javítása

Ajánlati felhívás  informatikai eszközök beszerzésére

Ajánlati felhívás - 1044. Budapest, Váci út 102 (Rév u. 1.). sz. BMSZKI telephelyen független csatlakozási pont kiépítése

Ajánlati felhívás - BMSZKI, 1097 Bp., Gyáli út 33-35. A ép. fsz. mozgássérült fürdő kialakítás

Ajánlati felhívás - BMSZKI több telephelyét érintő költözésekkel összefüggő építészeti, épületgépészeti, (fűtési rendszer) elektromos szakipari munkák és kapcsolódó járulékos munkái

Ajánlati felhívás - BMSZKI Fehér köz konténer csere

Ajánlati felhívás - BMSZKI átemelő műtárgyak karbantartása

Ajánlati felhívás – BMSZKI Gyáli út nyílászárók cseréje

Ajánlattételi felhívás – BMSZKI 1105 Bp., Előd u. 1. sz. elektromos felújítási munkái, a meglévő elektromos hálózat bővítésével/helyreállításával

Ajánlati felhívás - BMSZKI Kocsis u. tűzoltófelvonó, Gyáli út 4 db felvonó felújítása

Ajánlati felhívás - BMSZKI Rákosszeg park 4. és 6.  telephelyeken erkélyek részleges felújítása

Ajánlati felhívás - BMSZKI 1097 Bp., Táblás u. 31. telephelyen nyílászárók cseréje

Ajánlati felhívás - BMSZKI Rákosszeg park 6. 7. emeleti szinten melegburkolatok cseréje

Ajánlati felhívás - „BMSZKI központi telephely lapostető javítási munkái”

Ajánlati felhívás – BMSZKI 1134 Bp., Dózsa Gy. út 152. vizes helyiségek felújítási munkái

Ajánlati felhívás – „BMSZKI Külső Mester utcai telephelyen a külső szennyvízelvezető rendszer felújítási munkái” megnevezésű beszerzésre

Ajánlati felhívás a „BMSZKI Táblás utcai telephelyen melegvíz termelő rendszer bővítése”

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beruházás: BMSZKI Aszódi úti telephely akadálymentesítése – 10 db szobaajtó küszöbmentessé tétele, előtérből udvarra vezető rámpa építés

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzésre: BMSZKI Rákosszeg park 6. 7. emeleti szinten épületgépészeti, asztalos ipari munkák, festés-mázolás a hozzájuk tartozó járulékos és kiegészítő munkákkal

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó eszközbeszerzésre: BMSZKI vas-műszaki anyagok és szerszámok beszerzése és szállítása

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó eszközbeszerzésre: BMSZKI épületgépészeti anyagok és eszközök beszerzése és szállítása

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó eszközbeszerzésre: „Bútorzat cseréje a BMSZKI Táblás Átmeneti Szállásán a 2021-COVID-KMR-010 pályázat terhére"

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházás: "BMSZKI, Rákosszeg park 6. sz. telephely, 7. emelet, épületgépészeti, ablakcserék, asztalos munkák, festő-mázoló munkák, a mellékelt ajánlati felhívás feltételei szerint

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházás: BMSZKI villanyszerelési anyagok és eszközök beszerzése és szállítása

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházás: "BMSZKI, Rákosszeg park 6. sz. telephely, 7. emelet, meleg burkolatok cseréje, a mellékelt ajánlati felhívás feltételei szerint

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházás: BMSZKI, Kocsis utca 5. meleg burkolatok cseréje, a mellékelt ajánlati felhívás feltételei szerint

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházás: "BMSZKI, Rákosszeg park 6. sz. telephely, 7. emeleten komplett elektromos felújítás, a mellékelt ajánlati felhívás feltételei szerint

Ajánlati felhívás - BMSZKI festék és burkoló anyagok és eszközök beszerzése és szállítása

Ajánlati felhívás - BMSZKI villanyszerelési anyagok és eszközök beszerzése és szállítása

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó karbantartásra- BMSZKI háztartási eszközök karbantartása

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: BMSZKI, 1097 Bp. Gyáli út 33-35. telephely, "A" épületrész, 2. emeleti vizes helyiségek felújítása

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: "BMSZKI, 1134 Bp. Dózsa György út 152. sz. telephelyén, vizes helyiségek felújítása a mellékelt ajánlati felhívás feltételei szerint

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzésre: "BMSZKI, műhelyek, öltözők, kiszolgáló helyiségek működéséhez gépek, felszerelések, berendezések, bútorok beszerzése a mellékelt ajánlati felhívás feltételei szerint

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: "BMSZKI, 1117 Bp. Kőrakás park 1-8. sz. telephelyén, fürdőszobák felújítása a mellékelt ajánlati felhívás feltételei szerint

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: "BMSZKI,1097 Bp. Külső Mester u. 84; 1103 Bp. Vaspálya utca 56; 1081 Bp. Alföldi u. 6-8. sz. alatti telephelyeken padló burkolat cserékre, a mellékelt ajánlati felhívás feltételei és az árazatlan költségvetési kiírás szerint.

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: "BMSZKI 1097 Bp. Gyáli út 33-35. fszt. és 1. emeleti vizes helyiségek felújítása

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: "BMSZKI, 1119 Bp. Kocsis utca 5.  PVC burkolat cserék

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: "BMSZKI 1087 Bp. Könyves Kálmán krt. 84. "I" ép. és "G" ép. ablakcserék és  járulékos munkák 2. ütem

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: BMSZKI különböző telephelyein ablakcserék és  járulékos munkák

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: "BMSZKI 1057 Budapest, Kőrakás park 1-8. burkolások és  járulékos munkák

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: "BMSZKI 1081 Budapest, Alföldi u. 6-8. telephely, mozgáskorlátozottak által is használt ajtó cserék és  járulékos munkák

BMSZKI, 1134 Budapest, Dózsa György út 152. Lefolyócső- Nyomócső vízszerelés (ázás) utáni helyreállítás - Ajánlati felhívás

BMSZKI üveges szakipari munkák ellátása - Ajánlati felhívás

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Kőbányai út 22. kazán és tetőszigetelés - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - vízvezeték szerelési anyagok és eszközök beszerzése és szállítása

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - BMSZKI ellátási egységeinél tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 2020. április 01 - 2022- március 31. -  Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó szolgáltatásra, Tűzvédelmi berendezések karbantartása 2020 táblázat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Dózsa György út 152. sz. központi telephely, női éjjeli menedékhelyén ablakcserék és  járulékos munkák -  Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - BMSZKI festék és burkoló anyagok és eszközök beszerzése és szállítása  - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó eszközök és anyagok beszerzése

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Alföldi utca 6-8. telephelyen, mozgássérült szobákon ajtócserék - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházás

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - ajánlati felhívás Bánya u. támfal veszélytelenítés, felújítás tervezése - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházásra: BMSZKI, Alföldi u. helyiségcsoportok karbantartása, járulékos munkákkal

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - A BMSZKI ellátási egységiben háztartási gépek beszerzése - ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó eszközbeszerzésre 

A BMSZKI ellátási egységei részére háztartási papír-és műanyagáru, tisztítóeszközök szállítása egy évre vonatkozóan - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó anyagbeszerzésre

A BMSZKI ellátási egységei részére tisztító, irtó és tisztálkodó szerek szállítása egy évre vonatkozóan -  Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó anyagbeszerzésre

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Vas-műszaki anyagok, szerszámok beszerzése - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beruházás

Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei ellátási egységei részére élelmiszerek szállítása egy évre vonatkozóan - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó szolgáltatás megrendelésére

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Kilós és fertőtlenítő (dezinfekciós) mosás  - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó szolgáltatás megrendelés

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - A BMSZKI ellátási egységeiben hálózati vízadagoló automaták bérbehelyezése  - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó szolgáltatás megrendelés

Budapesti Módszertani Központ és Intézményei - Villanyszerelési anyagok és eszközök beszerzése és szállítása - Ajánlattételi felhívás

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Informatikai eszközök beszerzése - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó eszközbeszerzésre

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Háztartási gépek beszerzése - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó eszközbeszerzésre

 

Közbeszerzések

2021

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - "Villamos energia" tárgyú közbeszerzési eljárás

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer hivatkozás (2021.10.08.): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000996082021/reszletek

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - "Kártevőirtás a BMSZKI telephelyein" tárgyú közbeszerzési eljárás

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer hivatkozás (2021.10.08.): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001098932021/reszletek

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - "Étkeztetés az egészségügyi fekvőbeteg ellátásban" tárgyú közbeszerzési eljárás

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer hivatkozás (2021.06.24.): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000713342021/reszletek

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - "Takarítás a BMSZKI telephelyein 2021-23. " tárgyú közbeszerzési eljárás

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer hivatkozás (2021.03.31.): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000952192020/reszletek

 

2020

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - "Rovar- és rágcsálóirtás a BMSZKI részére 2020/2021" tárgyú közbeszerzési eljárás

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - "Rovar- és rágcsálóirtás a BMSZKI részére 2020" tárgyú közbeszerzési eljárás

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - "Földgáz energia 2020-2023" tárgyú közbeszerzési eljárás

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - "Étkeztetés az egészségügyi fekvőbeteg ellátásban" tárgyú közbeszerzési eljárás

 

2018

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) informatikai rendszereinek üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása tárgyú közbeszerzési eljárás

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Rovar- és egérirtás a BMSZKI részére tárgyú közbeszerzési eljárás

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Rovar- és egérirtás a BMSZKI részére tárgyú közbeszerzési eljárás - Módosított közbeszerzési hirdetmény

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ellátási egységeiben informatikai eszközök beszerzése III. - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó eszközbeszerzésre

 

Utolsó módosítás: 2023. 12. 28.