A hajléktalanság felszámolása mellett állt ki az EU 27 tagállama, köztük Magyarország is a Lisszaboni Nyilatkozat aláírásával

Megalakult a hajléktalanság elleni küzdelem európai platformja, amelyet az Európai Unió Tanácsának portugál elnöksége, az Európai Bizottság és a Hajléktalanokkal Foglalkozó Nemzeti Szervezetek Európai Szövetsége (FEANTSA) által közösen rendezett nagyszabású konferencián mutattak be, június utolsó hetében. A platform arra hivatott, hogy megerősítse az együttműködést a hajléktalanság leküzdésén fáradozó szereplők között, párbeszédre ösztönözzön, elősegítse az egymástól való tanulást, minőségi javulást érjen el a hajléktalansággal kapcsolatos adatok és a szakpolitikai intézkedések nyomonkövethetőségében. A rendezvényen írták alá a tagállami miniszterek, valamint az uniós intézmények, civil társadalmi szervezetek, szociális partnerek és a városok képviselői a Lisszaboni Nyilatkozatot, és ezzel a platform megkezdte működését.[1]

Az aláírók vállalták, hogy a platform égisze alatt együttműködnek egymással és – saját hatáskörükön belül – intézkedéseket hoznak a hajléktalanság felszámolása érdekében.

A nyilatkozat hivatalos magyar nyelvű fordításáig – amelyre nem vállalkozhatunk, de bízunk mielőbbi megjelentetésében – összefoglaljuk a legfontosabb üzeneteket, illetve azok jelentését nagyon röviden értelmezzük a magyarországi hajléktalanellátó-rendszer sajátosságait figyelembe véve (félkövér kiemeléssel jelezzük).

A felek egyetértenek abban, hogy 2030-ra fel kell számolni a hajléktalanságot, ennek érdekében az alábbi célokat tűzték ki:

  1. Senkinek ne kelljen az utcán aludnia azért, mert nem áll rendelkezésre biztonságos és megfelelő krízisszállás. A cél elérésére érdekében a jelenlegi tömeges elhelyezést nyújtó éjjeli menedékhelyek helyett kisebb létszámú, befogadó szemléletű, a hajléktalan emberek speciális szükségleteire is válaszoló menedékhelyeket kell kialakítani.
  2. Senki ne éljen éjjeli menedékhelyen vagy átmeneti szálláson a sikeres továbblépéshez szükségesnél hosszabb ideig. Az „átmeneti” elhelyezést nyújtó intézményekben a hajléktalan emberek gyakran hosszú éveket töltenek el. Az éjjeli menedékhelyen való tartózkodás ideje korlátozódjon a közvetlen krízishelyzet elhárultáig, az átmeneti szállásról csak folyamatos és végleges tartózkodást nyújtó lakhatási formába lehessen kerülni. Ehhez több szociális bérlakásra és a tartós elhelyezést nyújtó intézmények kapacitásainak bővítésére is szükség van.
  3. Egyetlen intézményből vagy ellátásból (pl. büntetésvégrehajtási intézetek, kórházak, szociális intézmények) se lehessen senkit elbocsátani anélkül, hogy megfelelő lakhatást kínálnának részére. A „saját felelősségre” távoztatás feltételeit szigorítani szükséges annak érdekében, hogy ne kerülhessen senki az utcára semmilyen intézményből.
  4. A kilakoltatásokat lehetőség szerint meg kell előzni. Senkit ne lakoltassanak ki anélkül, hogy – szükség esetén – segítséget nyújtanának számára a megfelelő lakhatási megoldás megtalálásban. A helyben nyújtott alapszolgáltatások és alapellátások megerősítésével, a segélyezési rendszer átalakításával, a jelzőrendszerek hatékony és érdemi működtetésével meg kell előzni a kilakoltatáshoz vezető helyzeteket. Ha a kilakoltatás elkerülhetetlen, az átmeneti ellátások is kerüljenek bevonásra a helyzet megoldása érdekében.
  5. Senkit se érjen hátrányos megkülönböztetés a hajléktalansága miatt. 

Lisszaboni Nyilatkozat

Fotó: Rieger Attila

A nyilatkozat aláírásával Magyarország is vállalta, hogy:

  • elősegíti a hajléktalanság megelőzését, tartós ellátási formák létrehozását, illetve hogy a hajléktalan emberek számára támogató szolgáltatásokat nyújt;  
  • üdvözli valamennyi érintett fél bevonását a szakpolitikai intézkedések tervezésébe és végrehajtásába;
  • megfelelő finanszírozással támogatja a szakpolitikai intézkedéseket, és adott esetben az uniós finanszírozást használja fel eszközként a hajléktalanság kezelésének javítására;
  • megosztja bevált gyakorlatainkat a hajléktalanság leküzdésében.

Az új platform a szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési terv [2] egy konkrét eredménye. Hozzájárul az uniós intézmények, a tagállamok, a civil társadalom és a szociális partnerek által a májusi portói szociális csúcstalálkozón tett kötelezettségvállalás teljesítéséhez, miszerint támogatni fogják az erős szociális Európát és a világjárvány utáni méltányos és befogadó helyreállítást.

A FEANTSA magyarországi tagszervezeteként üdvözöljük a platform létrejöttét. A nyilatkozat fent ismertetett és további pontjai erősítik korábbi állásfoglalásainkat, melyeket a 2021–2027 közötti európai uniós fejlesztési támogatások felhasználásával, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközzel kapcsolatban fogalmaztunk meg.

A hajléktalanság elleni küzdelem európai platformjáról szóló Lisszaboni Nyilatkozathoz Magyarország is csatlakozott, bízunk benne, hogy a benne foglalt célkitűzések elérésére érdekében összehangolt cselekvési terv is készül a szakmai szervezetek széles körű bevonásával.

 


[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_3044 

[2] A szociális jogok európai pillére | Európai Bizottság (europa.eu)