Befogadó BMSZKI Program

2022 júniusában a Fővárosi Önkormányzat elkészítette az „Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” című koncepcióját. Ennek részeként kérte fel a BMSZKI-t a Stratégia Előzmények fejezetben tárgyalt „Nyitás az utcára” program aktualizált változatának a munkatársak és a szolgáltatások igénybevevői bevonásával történő elkészítésére annak érdekében, hogy a közterületi hajléktalanság csökkenjen a fővárosban. A felkérésnek eleget téve készült el 2022 október-november folyamán a Befogadó BMSZKI program.

A Befogadó BMSZKI program elnevezésre esett a választásunk, mivel általában véve a befogadás, a befogadó attitűd és emberarcú szolgáltatások nehezen, akár erőltetett módon választhatóak csak el egyes alcsoportok befogadásától. Nekünk pedig számtalan ilyen alcsoportot kell kiszolgálnunk. Mindemellett ezek között az utcán élőké természetesen kiemelt csoport, az anyagban az ő befogadásukra irányuló speciális szolgáltatások, munkamódszerek pedig szintén nevesítve megjelennek.

Az elmúlt 14 év alatt maga a hajléktalanság és ezen belül a közterületi hajléktalanság belső összetétele is merőben megváltozott. Ezek a tendenciák (vázlatosan) a következők:

  • idősödés
  • pszichiátriai betegek (utcai hajléktalanság kezelése szempontjából kulcsterület)
  • ápolási-gondozási igény (utcai hajléktalanság kezelése szempontjából kulcsterület)
  • dizájner drogok elterjedése (utcai hajléktalanság kezelése szempontjából kulcsterület)

Ezekre a BMSZKI, de az ismereteink szerint néhány másik szervezet is aktívan keresett válaszokat az elmúlt 14 évben. Ezeknek a problémáknak, ügyfélcsoportoknak az ellátása érdekében kidolgozott vagy tervezett programjaink külön-külön, egyenként meg is jelennek a Befogadó BMSZKI programban.

További fontos kontextus, hogy az utcai hajléktalanság az utóbbi években csökkent Budapesten. Ezt a folyamatot még nem értjük egészen pontosan, de reményeink szerint annak is szerepe van ebben, hogy a BMSZKI intézményeibe (2021-ben) 450-500 fő költözött be közvetlenül közterületről.

A 2008-ban elindított Nyitás az utcára program – bármilyen kacskaringós volt is a sorsa és akárhányszor is esett át módosításokon, történtek a benne foglaltak helyett esetleg egészen más intézkedések – eredeti célját soha nem tévesztettük szem elől. A program életre hívását ugyanis egyetlen (ott leírt) mondattal indokoltuk meg akkor: „Kevesen kerülnek be közterületről az intézményeinkbe”.

Ezen a 14 évvel ezelőtti helyzeten pedig, és ezt örömmel írjuk le, a 450-500 fős éves közterületi beköltözéssel sikerült sokat javítanunk! A közterületen élők ellátásával kapcsolatos programjainkat, további terveinket, szinkronban a stratégia vonatkozó, a fővárosi közterületi hajléktalanság további csökkentését célzó lépéseivel a Befogadó BMSZKI néven kezeljük és valósítjuk meg.

A lenti linkeken a Befogadó BMSZKI programmal kapcsolatos anyagokat találhatnak az érdeklődők.

Befogadó BMSZKI Program a fővárosban közterületen élők, éjszakázók számának csökkentése érdekében

Befogadó BMSZKI Program - előadásvázlat

Projektegységek szervezeti felépítése

Inclusive BMSZKI program