HAJLÉKTALAN EMBEREK SEGÍTÉSE TÉLEN – A BMSZKI 2022-23 TELÉN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSAI

A héten beköszöntött az igazi hideg, akár az első hó is megérkezhet a Fővárosba. A karácsony közeledtével sokan vágynak fehér ünnepekre: zúzmarás fákra, ropogó hóra, csillogó jégcsapokra. A tél azonban csak az otthon melegéből ilyen csodálatos. Sokak számára szenvedéssel, küszködéssel teli keserű időszak ez, amikor a mindennapok túlélése a tét.

A tél gyötrelmeinek nem csak az utcán alvók, de a fűtetlen lakásokban élők is ki vannak téve. A hideg idő beköszöntével megnő a segítségre szorulók, segítséget kérők száma a hajléktalan embereket fogadó intézményekben, és súlyosbodnak a problémáik is. Az egyik legnagyobb forgalmú éjjeli menedékhelyünk, a Könyves Éjjeli Menedékhely havi forgalma tavaly télen akár háromszoros, négyszeres nagyságú volt a nyári hónapokhoz képest!  

A november elejétől március végéig tartó 5 hónap az un. krízisidőszak, amire a hajléktalanellátó rendszer speciális szolgáltatásokkal készül. A megnövekedő igénybevételre felkészülve időszakos férőhelyeket hozunk létre: plusz ágyak, matracok kerülnek ilyenkor a szobákba, szükség esetén még a folyosókra is. Több emberre jut ugyanannyi illemhely, zuhanyzó. Minden évben nagyon össze kell húznunk magunkat (a sok esetben egyébként is zsúfolt) intézményekben!

A fizikai férőhelyek biztosításán kívül a BMSZKI „téli üzemmódba” kapcsol. Még könnyebbé tesszük a bekerülést szállásainkra: például az utcai szolgálatokon keresztül közvetlenül is be lehet költözni a kényelmesebb átmeneti szállásokra. Intézményeinkből pedig csak kirívó házirendsértés esetén tanácsolunk el bárkit is. Plusz étkeztetést is kínálunk egyes telephelyeinken. Megerősítjük, időben és ellátási területben is kiterjesztjük az utcai szolgálatok működését.

Kőbányai úti telephelyünkön – a VIII. kerület anyagi támogatásával – ismét „Életmentő Pontot” hozunk létre, amely alacsony küszöbű, de magas szolgáltatási színvonalú egység, kifejezetten a máshová valamilyen okból be nem szállítható utcán élő ügyfelek számára.  Felkészültünk az egészségügyi problémával küzdő, de korházi kezelésre nem szoruló hajléktalan emberek ellátására is: kibővítjük az úgynevezett lábadozós férőhelyeinket, ahol orvosi felügyeletet és ápolói segítséget kaphatnak. Ez az ellátási forma – bár kulcsfontosságú az utcán élők befogadása szempontjából, és szinte a rendszerváltás óta működtetjük – nem szerepel a szociális törvényben, így nem jár utána az ellátáshoz igazított állami normatíva sem.

Mindezek mellett idén télen egy új szolgáltatással is készülünk, elsősorban a lábadozós férőhelyek tehermentesítése miatt: alapápolási férőhelyeket hozunk létre azok számára, akik napi szintű orvosi figyelemre ugyan nem szorulnak, de ápolói, gondozói támogatás szükséges számukra.

A 2022-23-as krízisidőszakot intézményünk úgy kezdte meg, hogy éjjeli menedékhelyeinken vannak még szabad kapacitások, főleg férfiak számára, de korlátozott mértékben nőket is fogadni tudunk még. Átmeneti szállásaink gyakorlatilag telítettek: a rendelkezésre álló körülbelül 50 üres férőhelyre kicsit több mint 100 ember várakozik (december elejei adat). Az ő beköltöztetésük folyamatos, de ügyelünk arra is, hogy ha bármilyen okból ürül meg férőhely, azt minél hamarabb betöltsük.

A „normál” téli igénybevétel növekedésre a BMSZKI tehát felkészült, de számos olyan kockázati tényező is van, ami befolyásolhatja az idei téli ellátást:

 • A rezsiválság miatt több hajléktalanellátó szervezet is a működőképességének határán van. Amennyiben elindul egy „csődhullám”, akkor extrém mértékben nőhet a segítséget kérők száma, különösen, ha a vidéki ellátások esetleges megszűnésének kockázatával is számolunk, ami a fővárosra nehezedő ellátási nyomásban is megmutatkozhat.
 • A fenti esetekben arra a kockázatra is készülnünk kell, hogy ha „darabra” vannak ugyan üres férőhelyek az ellátórendszerben, nem biztos, hogy a speciális elhelyezési igényű ügyfelek (kerekes székes, rollátoros, idős, ápolásra szoruló, oxigénpalackos, páros, kutyás stb.) számára is lesz megfelelő férőhely, illetve a férőhelyek földrajzi eloszlása sem mindegy ilyen esetekben.
 • Nappali ellátások tekintetében számolnunk kell azokkal a városlakókkal is, akik a megélhetési költségeik növekedése miatt, takarékosságból kényszerülnek a szolgáltatásainkat igénybe venni (melegedés, mosás). A főváros és egyes kerületek ebben a kérdésben – a közintézményeiknek „melegedő” funkciót adva – példa értékű lépéseket tettek!
 • A sajtóvisszhangot kapott eseteken kívül is találkoztunk a kilakoltatások felgyorsulásával, illetve a magánbérletek bedőlésével. Ügyfélszolgálatunkon több olyan érdeklődő is megfordult az elmúlt időszakban, aki jelenleg még lakásban lakik, azonban a lakhatását veszélyben érzi.
 • Kockázatként tekintünk az esetleges munkásszálló bezárásokra is. A közelmúlt eseményei rávilágítottak arra, hogy akár egy-két munkásszálló bezárásával is emberek, családok százai kerülhetnek utcára. Ez nem csak a hajléktalanellátást, hanem a gyermekvédelmi ellátórendszert is érintheti.
 • A BMSZKI-ban jelenleg 160 férőhelyen menekültek ellátása folyik. A Gyáli úti egységünk még nem volt egyetlen krízisidőszakban sem bevonva az ellátásba. A Bánya utcai telephelyünk azonban speciális funkciót (idősebb, védtelenebb, tartósan utcán élő ügyfelek ellátása) töltött be. Ezt a funkciót más szállókra – elsősorban az Alföldi utcai telephelyünkre – telepítettük.

A fenti kockázatok kezelésének kulcsa az ellátók széles körű összefogása és az ellátások koordinálása lehet. 

 

A BMSZKI 2022-23 ÉVI TÉLI KRÍZISIDŐSZAKBAN MEGVALÓSULÓ ELLÁTÁSAI SZOLGÁLTATÁSOK SZERINT

Utcai szociális munka

A BMSZKI utcai szolgálata 2022. november 1. és 2023. március 31. között speciális utcai gondozó szolgálatot működtet a Menhely Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés keretében – a szokásos napi feladatellátása mellett[1]. A speciális utcai szolgálat Budapest és Pest megye egész területét lefedi, és munkaszüneti napokon este 18 és hajnali 1 óra között látja el a krízisautó szolgáltatást.

Az utcai szolgálat elsősegély jellegű élelmiszert, ruházatot, esetleg gyógyszert, vitamint biztosít, valamint a szociális és egészségügyi intézményrendszer működésére vonatkozó információkkal látja el az utcán élőket, és biztosítja a szociális vagy egészségügyi intézménybe való szállítást, vagy szükség esetén mentőt hív a rászorulókhoz.

Éjjeli Menedékhelyek működtetése, utcán élők befogadása

Az utcáról, közterületről érkezők számára elsősorban a – térítésmentesen igénybe vehető – éjjeli menedékhelyek nyújtanak szálláslehetőséget. Női, férfi, páros férőhelyeket biztosítunk, és három helyszínen a napközbeni benntartózkodás lehetősége is adott.  Azok számára, akik kutyát gondoznak, kutyakennel is rendelkezésre áll.

Egységes eljárásrend bevezetésével, befogadó intézményi attitűd kialakításával és pályázati forrásból nyújtott kiegészítő szolgáltatásokkal (pl. napi egyszeri meleg étel biztosításával, egészségügyi szolgáltatásokkal, a menedékhelyeken jogszabály szerint nyújtott szociális szolgáltatásokon túlmutató szociális segítségnyújtással) igyekszünk elérni azt, hogy a szállóink meg tudják tartani az ügyfeleket. 

Életmentő Pont működtetése              

A BMSZKI a Józsefvárosi önkormányzattal együttműködve idén télen is vállalja az úgynevezett Életmentő Pont működtetését, a Könyves Éjjeli Menedékhely egy védett részlegén.

Az Életmentő Pont elsősorban azoknak a 8. kerület közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan embereknek biztosít ellátást, akik intézményi kapacitáshiány vagy aktuális állapotuk miatt a szakosított ellátást nyújtó intézményekben (éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmenti szállása) nem helyezhetők el, vagy akik bizalmatlanok az intézményi elhelyezéssel szemben. A működtetés során szociális munkát is biztosítunk, melynek célja az Életmentő Ponton ellátott emberek magasabb színvonalú ellátásba segítése, hogy semmiképpen ne az utcára kerüljenek vissza!

A befogadást a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata koordinálja, és – az Életmentő Pont szociális ügyeletesével közösen – dönt az Életmentő Ponton való elhelyezésről.

Az Életmentő Pont 2022. december 15-től 2023. március 15-ig tartó időszakban biztosítja a szolgáltatást, befogadási kapacitása 25 fő.  

Első szolgáltatásunk tapasztalatairól ide kattintva olvashatnak.

Időszakos férőhelyek működtetése

Az éjjeli menedékhelyek télen megnövekvő forgalma miatt a BMSZKI normatív állami finanszírozás felhasználásával összesen 157 férőhelyen, az alábbi intézményeikben üzemeltet időszakos férőhelyeket: Alföldi Átmeneti Szállás, Aszódi Éjjeli Menedékhely, Előd Éjjeli Menedékhely, Kőbányai Éjjeli Menedékhely. Plusz ágyak, vörös kód riasztás esetén akár matracok is kerülnek ilyenkor a szobákba, néha még a folyosókra is. Ahhoz, hogy el lehessen látni mindenkit, nagyon össze kell húznunk magunkat.

Átmeneti szállásra való közvetlen befogadás

Átmeneti szállásainkra normál esetben – jogszabályok által előírt – felvételi eljárással lehet bekerülni, a jobb szállásokra vagy a páros férőhelyekre akár több hónapos is lehet a várakozási idő. Az átmeneti szállások igénybevétele nem ingyenes, a lakóknak – a szálláshely szolgáltatási színvonalától függő nagyságú – térítési díjat kell fizetniük. A téli krízisellátás részeként már tavaly kísérletet tettünk arra, hogy az utcai szolgálatok az utcán alvó, ott élő embereket közvetlenül szállítsák be a BMSZKI átmeneti szállásaira, a Diszpécser Szolgálat koordinálásával.

Idén már öt átmeneti szállásunkon várjuk azokat az utcán élő embereket, akik nem akarnak éjjeli menedékhelyre menni, érdeklődők és motiváltak az átmeneti szállón történő elhelyezésre, együttműködés és talán előrelépés, elköteleződés várható tőlük (például, hogy 2 hónap múlva fogják tudni fizetni a szálló térítési díját).

Az utcáról érkezőknek az alábbiakat biztosítjuk:

 • térítésidíj-kedvezmény
 • elsőbbség az intézményi várólistákon
 • befogadó csomag
 • befogadó csoportokon való részvétel lehetősége
 • napi egyszeri meleg étel
 • értékmegőrzés

Ügyfélszolgálatunk Felvételi csoportja folyamatos kapcsolatot tart a Diszpécserszolgálatokkal és az utcai szociális munkát végző szervezetekkel, de a bekerülés megkönnyítése érdekében az átmeneti szállásaink is felvették a kapcsolatot a szomszédságukban működő utcai szolgálatokkal, hogy felhívják a figyelmet ezekre a férőhelyekre, és a könnyített bekerülés lehetőségére, annak érdekében, hogy lehetőleg senki ne kényszerüljön utcán élni.

Egészségügyi programok

Lábadozós férőhelyek működtetése

A Hajléktalanokért Közalapítvány által biztosított pályázati forrásból úgynevezett lábadozó férőhelyek bővítését tudjuk finanszírozni (2022.  november 1. és 2023. május 30. között).

A lábadozó egy jogszabályban nem létező, azonban a hajléktalanellátó szervezetek által évtizedek óta működtetett ellátási forma. Átmenetileg egészségkárosodást szenvedett, de önellátásra képes hajléktalan ügyfelek számára nyújt ideiglenes elhelyezést, gyógyulásuk, rehabilitációjuk idejére, napi 24 órás bent tartózkodással.

Szolgáltatásaink a lábadozókon:

 • 24 órás ápolás, gondozás, felügyelet biztosítása
 • 24 órában elérhető orvosi ügyeleti, nappal háziorvosi ellátásban való részvétel
 • gyógyszerek, kötszerek, segédeszközök biztosítása, átmeneti szükséglet esetén
 • napi háromszori étkezés
 • tisztálkodási lehetőség biztosítása (plussz az ehhez szükséges felszerelések: tusfürdő, sampon, borotva, borotvahab, törölköző, papucs)
 • ágynemű, ruhanemű biztosítása
 • mosatási lehetőség
 • betegszállítás megszervezése kontroll vizsgálatokra
 • teljeskörű segítség szociális ügyek intézéséhez

Két telephelyünkön biztosítunk – alapestben 18-18 – ilyen férőhelyet, ami télen az alábbiak szerint módosul: a Kőbányai Egészségügyi Centrum 15, a Szabolcs Egészségügyi Centrum 8 férőhellyel növeli kapacitását a krízisidőszakban a pályázati finanszírozásból. Az ügyfelek részére az ápolási gondozási szolgáltatásokon és a személyre szabott szociális munkán felül ingyenes étkeztetést, gyógyszerellátást, indokolt esetben gyógyászati segédeszközöket tudunk biztosítunk.

Alapápolási férőhelyek működtetése

Mivel minden szolgáltatásunkban folyamatosan tapasztaljuk évek óta, hogy nő az idős, beteg hajléktalan emberek száma, és ez a téli hónapokban különösen kiszolgáltatott helyzeteket eredményezhet, hiszen a hajléktalanellátásban jogszabály szerint önellátásra képes embereket kellene fogadnunk, akik képesek egyedül tisztálkodni, átöltözni, felmenni a lépcsőn, emeletes ágy tetején aludni, bevásárolni, főzni magukra stb. Erre van szabva a jogszabályok által megszabott dolgozói létszám, infrastruktúra, miközben folyamatosan nő a gondozásra szorulók száma. Annak érdekében, hogy télen ezek a különösen sérülékeny emberek ne maradjanak ellátás nélkül a Fővárosban, és tehermentesíteni tudjuk a mindig kevés lábadozós férőhelyeinket, úgynevezett alapápolási feladatokat ellátó férőhelyeket hoztunk létre.

Azokban az intézményeinkben, ahol eleve sok a támogatásra szoruló, beteg ember, ezért valamilyen gyakorlat az ellátásukra már kialakult, fogadunk a tél folyamán (december 15. és március 31. között) olyan betegeket, akik napi szintű orvosi kezelést már nem, de valamilyen gondozói, ápolói segítséget még igényelnek. Olyan helyzetekre kell itt gondolni, amit az ember jó esetben az otthonában, a családtagjai támogatásával vészel át, például lázas betegek és gyógyszert kell szedniük, kötözésre szorulnak, vagy átmenetileg nem tudnak egyedül öltözködni, enni, tisztálkodni pl. egy végtagtörés következtében.

Három szállásunkon fogadjuk ezeket a segítségre szoruló embereket: az Alföldi Átmeneti szálláson 8 férfi, a Kőbányai Éjjeli Menedékhelyen 13 férfi, a Váci Női Éjjeli Menedékhelyen 6 nő számára tudunk ilyen ellátást biztosítani.

Az igénybevétel feltételei:

 • csak BMSZKI egészségügyi részlegén keresztül, orvosi javaslattal kerülhetnek ide ügyfelek
 • elsősorban a már meglévő lábadozós férőhelyekről veszünk át olyanokat, akik nem igényelnek napi szintű orvosi felügyeletet
 • éjjeli menedékhelyre vagy átmeneti szállóra segítjük tovább őket

Biztosított szolgáltatások:

 • napi háromszori étkezés
 • ápoló, gondozó munkatársak által biztosított segítségnyújtás (hétvégén is!) folyadékpótlásban, étkezésben, helyváltoztatásban, kontinenciában
 • 24 órás nyitvatartás
 • személyi higiéné biztosítása
 • gyógyszerelés (ingyenesen is akár)
Fertőtlenítő fürdetés

Mivel a Budapesten csak napközben (8 és 16 óra között) érhető el fertőtlenítő fürdetés, ugyanakkor az utcai szolgálatok jellemzően éjjel tudják meggyőzni a tartósan utcán élő, sokszor nagyon rossz állapotban lévő embereket arról, hogy szállásra menjenek, a saját utcai szolgálatunk által éjszaka beszállított hajléktalan emberek számára orvosi ambulanciánk biztosítják a fertőtlenítő fürdetést. Erre szükség van pl. orvosi vizsgálat esetén egy lábadozós elhelyezés előtt, de akkor is, ha éjjeli menedékhelyre menne valaki, annak érdekében, hogy az esetleges élősködőket ne terjessze ezeken a szállásokon.

 

Ha támogatni kívánja télen végzett munkánkat, nagylelkű adományát a következő számlaszámokra várjuk:

11784009-15493950-10080003

IBAN: HU25117840091549395010080003

Ha más módon szeretne nekünk segíteni, vegye fel velünk a kapcsolatot az adomany@bmszki.hu e-mail címen.

Bővebb információ: https://bmszki.hu/hu/tamogatas

Nagyon köszönjük a segítséget!

A szomszédban zajló háború árnyékában, enyhe téli időjárásban reménykedve minden BMSZKI-ban dolgozó kollégának, elsősorban a téli ellátásban dolgozó munkatársainknak kívánunk erőt, kitartást a következő hónapokban!

 

Budapest, 2022. december 14.

Tatár Babett és Vida Judith írása


[1] Budapesten négy utcai szolgálattal, a Blaha Lujza tér aluljáró és közvetlen környékén, a 6. kerületben, a 13. kerület egy részében, a Városligetben és a Margitszigeten nyújtunk utcai szociális munka szolgáltatást. Működési időtartamunk: a hét minden napján, 10.00 és 22.00 óra között.