Megjelent a Szociális Jogok Európai Pillérének Cselekvési Terve

Március 4-én az Európai Bizottság közzétette a Szociális Jogok Európai Pillérének Cselekvési Tervét.

A Szociális Jogok Európai Pillérét létrehozó nyilatkozatot 2017 novemberében írták alá az EU 28 tagállamának és három központi intézményének vezetői, Göteborgban.

A Pillér 20 kulcsfontosságú jogot és elvet határoz meg az alábbi három kategóriában:

  • esélyegyenlőség és hozzáférés a munkaerőpiachoz,
  • méltányos munkafeltételek,
  • szociális védelem és társadalmi befogadás.

A Pillér 19. elve rögzíti, hogy

  • a rászorulók számára hozzáférést kell biztosítani jó minőségű szociális lakásokhoz vagy lakhatási támogatáshoz,
  • a kiszolgáltatott helyzetű személyeknek joguk van megfelelő segítségnyújtásban és védelemben részesülni a kényszer-kilakoltatással szemben, 
  • a hajléktalan emberek számára megfelelő elszállásolást és szolgáltatásokat kell biztosítani társadalmi befogadásuk előmozdítása érdekében.

A most közzétett cselekvési terv célja, hogy a Pillérekben megfogalmazott elveket és jogokat olyan konkrét célkitűzésekbe fordítsa, amelyek egy erős szociális Európa irányába hatnak, és megnyitják az utat a tisztességes, befogadó és ellenállóképes társadalmi és gazdasági fellendülés előtt.

A cselekvési terv három fő célkitűzést határoz meg az EU számára, amelyeket 2030-ig el kell érni:

  • A 20–64 év közötti korosztály legalább 78%-ának foglalkoztatottnak kell lennie.
  • A felnőttek legalább 60%-ának biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy évente képzéseken vehessen részt.
  • Legalább 15 millióval csökkenteni kell a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett emberek számát.

A FEANTSA – a hajléktalan emberekkel foglalkozó nemzeti szervezetek európai szövetsége – közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy sajnálatos, hogy a cselekvési terv egyetlen, a hajléktalansággal kapcsolatos politikai kötelezettségvállalást vagy célt sem tartalmazott a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának csökkentésére irányuló kiemelt célkitűzése keretében. Annak ellenére sem, hogy a Bizottság sürgős társadalmi problémának tartja a hajléktalanságot, és aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy körülbelül 700 ezer ember él utcán vagy alszik hajléktalanszállásokon az EU területén – 70%-kal több, mint 10 évvel ezelőtt.

A FEANTSA tagszervezeteként a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei is üdvözli ugyanakkor a bejelentést a Hajléktalanság Elleni Küzdelem Európai Platformjának elindulásáról, amely az év második negyedévében valósul meg. Ez egyértelműen megerősíti az Európai Bizottság azon elköteleződését, hogy a hajléktalanság elleni küzdelmet az eredeti, a hajléktalan emberek lakhatásával és támogatásával kapcsolatos 19. elvvel összhangban a szociális napirenden kiemelten kezeli.

A FEANTSA kiemeli: amint a pandémia okozta válság gazdasági hatása felgyorsul, fennáll annak a kockázata, hogy jelentősen megnő a hajléktalan élethelyzetben élő emberek száma, amely a válságot megelőzően az EU-tagállamok többségében már egyébként is növekedett.

A megerősített uniós szintű együttműködés segítheti a tagállamokat a hajléktalanság hatékony kezelésében, összhangban az Európai Parlament hajléktalanság csökkentéséről szóló, 2020. november 24-i állásfoglalásával. Az állásfoglalás 20. pontja felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen foglalkozzanak a hajléktalanság kérdésével, és fogadjanak el hosszú távú, közösségi alapú, a lakhatás kérdését középpontba állító, integrált nemzeti hajléktalanügyi stratégiákat, amint azt az EU szociális beruházási csomagja is ösztönzi.

Források:

Szociális Jogok Európai Pillére: https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu

Cselekvési Terv: https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en

Az Európai Parlament állásfoglalása a hajléktalanság arányának csökkentéséről az EU-ban (2020/2802(RSP)): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0314_HU.html