Mi vagyunk idén a harmadik legjobb női munkahely!

A BMSZKI harmadik helyezést ért el a "Legjobb női munkahely - 2020" pályázaton, amelyet a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) írt ki.

A díjat a 250 főnél több foglalkoztatottal működő munkahelyek kategóriájában hoztuk el.

Az értékelési szempontok között kiemelten szerepelt a magánélet / családi élet és a munkahely érdekeinek összehangolása, a gyerekvállalásból visszatérő nők integrációja, vagy például az 50 év feletti nők életútprogramjának alakítása. Emellett a 2020-as év díjazottjainak kiválasztásakor a zsűri külön értékelte a világjárvány hatását a munkavégzésre és a világjárvány alatt alkalmazott hatékony jó gyakorlatokat.

Külön öröm számunkra, hogy a bírálat során nagyon sokat számítottak azok az értékelések, amiket saját munkavállalóink tölthettek ki. A BMSZKI 317 női munkatársából több mint 200 kitöltötte a kérdőívet és értékelte – ezek szerint nagyon is pozitívan – a munkahelyét.

További díjazottak a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató kategóriában:

  • I.díj: Semmelweis Egyetem Budapest
  • II.díj: Tesco-Global Áruházak Zrt. Budaörs
  • III.díj megosztva: Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
  • III.díj megosztva: Karsai Holding Zrt. Székesfehérvár

Díjazottak a 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató szervezetek kategóriában:

  • I.díj: Váci Család- és Gyermekjóléti központ
  • II.díj: Atlas Copco Magyarország Kft. Szigetszentmiklós
  • III.díj megosztva: Faberland Kft. Pécel
  • III.díj megosztva: MAPEI Kft. Budaörs
  • Különdíjban részesül: Fóti Boglárka Óvoda

Gratulálunk a többi díjazottnak is, reméljük további jó példákat leshetünk el tőlük! Nagyon örülünk annak, hogy egy másik szociális szervezet lett az első helyezett a kisebb cégek kategóriájában, hiszen ezen a területen – a multi cégekhez viszonyítva – sokkal kevesebb anyagi forrásból gazdálkodva tudtuk velük együtt ezt az eredményt elérni!

Néhány szóban arról, mivel érdemeltük ki a díjat:

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) a Fővárosi Önkormányzat hajléktalanellátó szervezete, egyben Közép-Európa legnagyobb hajléktalan ellátó intézménye. Csaknem minden intézménytípust működtetünk, amit a szociális törvény a hajléktalan ellátás feladataként megfogalmaz. Vannak ugyanakkor olyan szolgáltatásaink is, amelyek nem szerepelnek a szociális törvényben – ilyenek pl. a lábadozók, az álláskereső irodák, a 24 órás éjjeli menedékhelyek, vagy a más ágazati jogszabályok alá tartozó egészségügyi ellátásaink, illetve a családok átmeneti otthona. Működtetünk fejlesztő foglalkoztatást, és az Ébredések Alapítvánnyal való együttműködésben közösségi pszichiátriai ellátást is. Ellátásaink széles körét a hozzánk forduló emberek szükségletei hívták életre. 20 telephelyen, több mint 30 szolgáltatási egységben nyújtunk segítséget a hozzánk fordulóknak. 

Intézményünkben összesen 541 munkavállaló dolgozik, 373 fő szociális szakmai munkakörben. Kollégáink nagy része felsőfokú (többnyire szociális) végzettséggel rendelkezik, de egyre több segítő munkatársat is alkalmazunk, az ügyfélkör szükségleteire reagálva. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársaink száma 510 fő, csaknem kétharmaduk, 317 fő nő. Részmunkaidőben foglalkozatott munkatársaink döntő többsége is nő (26 fő). Cégünk vezető pozícióiban is jelentős mértékben képviseltetik magukat a nők, ez rendkívül fontos számunkra. Jelentős mértékben foglalkoztatunk 45 év feletti, érettségizett vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező nőket. Dolgozónőink zöme gyermekeket nevelő édesanya, vagy nagymama.

A BMSZKI-ban odafigyelünk arra, hogy a nálunk dolgozó nőknek ugyanolyan karrierlehetőségeik legyenek, mint a férfiaknak. A munkahelyi pozíciók betöltésénél az egyetlen szempont a szakmai alkalmasság, szakmai tudás és tapasztalat. Ettől függetlenül tudjuk, hogy a nők számára plusz-támogatást kell nyújtani ahhoz, hogy szerepeiket összeegyeztetve ugyanolyan lehetőségeik legyenek a munkahelyi feladataik teljesítése és előmenetelük tekintetében, mint a férfiak, és az ehhez szükséges lépéseket anyagi lehetőségeink korlátozottsága mellett is megtesszük.

Vállalati kultúránk teljes mértékben egyenlőség alapú. Ez nem csak az egyenlő munkáért egyenlő bér elv betartását jelenti, hanem a bánásmód, a kommunikáció, a hozzáállás, a lehetőségek egyenlőségét is női munkavállalóink, fogyatékkal élő munkavállalóink, idősebb vagy pályakezdő munkavállalóink, családos munkavállalóink, beteg hozzátartozót ápoló munkavállalóink, kisebbségi csoportokhoz tartozó munkavállalóink stb. esetében is.

Intézményünk rendkívül fontosnak tartja az esélyegyenlőséget mind női és férfi munkavállalói, mind női és férfi ügyfelei tekintetében. Hajléktalan nő ügyfeleink részére kiemelt programokat működtetünk évek óta, nemzetközi szolgáltatásfejlesztési programban veszünk részt, jelenleg egy nőgyógyászati rendelő megnyitásán dolgozunk részükre.

Munkavállalóink esetében betartjuk az egyenlő munkáért egyenlő bért elvet, sem a fizetésekben, sem az egyéb jutatások esetében nincs különbség férfi és női munkavállalóink között. Rendkívül fontosnak tartjuk a családbarát, támogató hozzáállást és a rugalmasságot. Dolgozóink változó élethelyzeteiben minidig megpróbálunk mindenki számára jó megoldást találni közösen.

Első a család! A gyermekvállalás, kisgyermekek nevelésének támogatása terén elsősorban munkavállalóink közül a nők érintettek (a társadalmi szerepek magyarországi alakulása miatt, cégünk egyenlő esélyeket és szolgálattásokat biztosít az anyáknak és apáknak is). A cég igény szerint megpróbálja biztosítani a dolgozók gyermekeinek szünidei felügyeletének megoldását, szervez a gyerekeknek és a munkavállalóknak is rendezvényeket, részt vesz munkavállalóinak helyzetét javító pályázatokon (pl. Családbarát munkahely pályázat). Szociális szervezetek esetében szinte egyedülálló módon a humánpolitikai folyamatok kezelésére, irányítására szakembert foglalkoztatunk (humánpolitikai referenst).

2020-ban számunkra is rendkívül nagy kihívást jelentett a koronavírus járvány. Úgy kellett maximálisan ellátni a rendkívül sérülékeny társadalmi csoportba tartozó hajléktalan ügyfeleinket, hogy közben biztosítani tudjuk kollégáink biztonságát, megélhetését és munka- és magánéletük közötti összehangolt feladatellátást.

A Legjobb Női Munkahely 2020 pályázaton elsősorban azért indultunk, mert rendkívül büszkék vagyunk arra, ahogy ebben a példa nélküli helyzetben olyan megoldásokat találtunk, amelyek maximálisan figyelembe vették a munkavállalók jólétét, szükségleteit, kiemelten a női munkavállalókét, ezen belül is elsősorban az idősebb és a gyermekes nőkét, miközben a szervezet működése és a feladatellátás is 100%-osan biztosított volt. Pályázatunkkal az volt a célunk, hogy a szélesebb nyilvánosságnak is megmutathassuk ezt.

A lezárásokkal és a digitális oktatás bevezetésével párhuzamosan az ebben érintett munkavállalók számára lehetővé tettük a home office munkavégzést, amennyiben erre munkaköre alkalmas volt. Ezen túl 2 hónappal meghosszabbítottuk az un. munkaidőkeretet, ami lehetővé tette pl. a hajléktalanszállóinkon dolgozók ügyeleti rendszerének átalakítását, hogy a 3 hónapos digitális oktatási időszakot otthon tölthessék gyermekeikkel az érinett munkavállalók anélkül, hogy szabadságaikat kellett volna felemészteniük vagy fizetés nélküli szabadságra menniük (mint ahogy az sok más cégnél tudomásunk szerint történt). A rugalmas, támogató, bérkiesést nem okozó megoldások a krónikus beteg, illetve életkoruk miatt veszélyeztetett csoportba tartozó munkavállalóink számára is adottak voltak. Emellett a telephelyek közötti munkaerő-átjárás is segítette a helyezt optimális megoldását. 41 fő vette összesen igénybe a rendkívüli munkarend lehetőségei közül az otthoni munkavégzést, közülük 33 nő. Ebből is látható, hogy ez a lehetőség elsősorban női munkavállalóink számára jelentett nagy segítséget.

Egyéb módokon is támogatjuk a női munkavállalóinkat: a GYES/GYED-ről visszatérők számára, egy reintegrációs programot dolgoztunk ki, melynek keretében könnyebben vissza tudnak illeszkedni, be tudnak kapcsolódni a munkába. A GYES/GYED évei alatt sokat változhatnak a munkafolyamatok, mind a napi tevékenység, mind az infrastruktúra területén. Hogy könnyebben fel tudják venni a munkavégzés napi ritmusát, a program keretében megismerkedhetnek a változásokkal, segítségünkkel felkészülhetnek a visszatérésre.

Emellett mind a GYES/GYED-ről visszatérők, mind az új belépők számára mentor rendszer kialakításán dolgozunk. A mentor rendszer működtetésekor kiemelt figyelemmel leszünk a nők speciális igényeire, helyzetére és támogatására, és női munkavállalóink női mentort fognak kapni.

Munkavállalóink esetében kiemelten odafigyelünk a magánélet és a munka összehangolásának lehetőségére: haláleset, betegség, gyermekkel kapcsolatos feladatok, bármilyen váratlan esemény esetében a munkavállalók közvetlen felettesükkel közösen dolgoznak ki megoldási módokat, ha szükséges, ezt a folyamatot a humánpolitikai referens és az igazgató is támogatja. Szabadságok tervezésénél, kiadásánál (Esélyegyenlőségi tervünkkel összhangban) kiemelt figyelemmel vagyunk az oktatási intézmények szünidejére, a gyermekeket egyedül nevelő vagy betegséggel élő gyermeket nevelő és idős/beteg családtagot ápoló munkavállalók igényeire, ezek a speciális élethelyzetű és igényű munkavállalóink jellemzően nők.

A szakszervezettel folytatott kollektív szerződéssel kapcsolatos tárgyalások során is kiemelt figyelmet kapnak a női munkavállalók érdekei és támogatása: plusz szabadnap a gyerekes és idős/beteg rokont ápolóknak, szünidei gyerekfelügyelet biztosítása, rugalmas munkaidő és home office tekintetében.

Intézményünk pályázati rendszerének működtetésekor is odafigyel a családos és női munkavállalókra, ilyen szemmel indultunk idén a Családbarát munkahely pályázaton is.

Következő lépésünk egy vezetői akadémiai rendszer kidolgozása lesz. A BMSZKI Vezetőképző Akadémiáján a vezetői ambíciókkal bíró női munkavállalók kiemelt figyelmet fognak kapni. Az akadémiai programban az általános vezetői alapok elsajátítása mellett az egyéni képességeik fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk, felkészítve őket a hozzájuk legközelebb álló szakterülethez.

Folyamataink, támogatási rendszerünk esélyegyenlőségi szemléletünk a gyakorlatban sokkal rugalmasabb, mint ami a szabályzatainkban megjelenik. Ezek közelítése a cégvezetés közeljövőben megvalósítandó tervei között szerepel.

Legjobb női munkhahely logó