Nélkülözhetetlenek vagyunk – európai kampány a szociális ellátásban dolgozókért

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei csatlakozott egy európai kampányhoz, amely a szociális területen dolgozó szervezetek munkájának fontosságára hívja fel a figyelmet. Arra kéjük a szociális ágazatban dolgozókat, csatlakozzanak velünk ehhez a kampányhoz, mutassuk meg együtt: nélkülözhetetlenek vagyunk!

Európa-szerte több millió ember dolgozik szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekben, ahol létfontosságú támogatást nyújtanak a társadalmak segítségre szoruló tagjainak. Magyarországon a szociális ellátásban a KSH adatai szerint 2020 márciusában 162.500 ember dolgozott[1]. Az ágazatban dolgozók száma az elmúlt 10 évet tekintve 2015-ben volt a legmagasabb, ehhez képest mára 64.000 fővel csökkent. Ugyanezen időszak alatt azonban gyakorlatilag nem változott a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben, az idősotthonokban, pszichiátriai betegek otthonában, hajléktalanok szállásain élők száma (88 és 91.000 fő között mozgott minden évben), és nem változott – bizonyos kategóriákban jelentősen nőtt – a család és gyermekjóléti szolgáltatásokat igénybe vevők száma.[2] Tehát a számok is alátámasztják azt, amit a hétköznapokban sokan érzünk a bőrünkön: egyre kevesebben vagyunk, miközben a segítségre szorulók száma nem csökken.

Az idősek, fogyatékkal élők, hajléktalan emberek, szegények, családon belüli erőszak áldozatai, menekültek, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben érintettek, kisebbségi csoportok tagjai is részesei a közösségek és az egész társadalom életének. Hatással vannak közösségeinkre akkor is, ha kiszorulnak a társadalom peremére, de ez a hatás pozitív is lehet, ha bekapcsoljuk őket a mindennapok vérkeringésébe. A szociális szolgáltatások nélkülözhetetlen ellátások! 

A járvány ideje alatt a szociális szolgáltatóknak is át kellett alakítaniuk a szolgáltatásaik működését, hogy továbbra is támogatni tudják ügyfeleiket és az újonnan hozzájuk fordulókat, ezzel is biztosítva, hogy a társadalom legsérülékenyebb csoportjai ne szenvedjenek el további hátrányokat a világjárványban. A járványra adott társadalmi válaszokban játszott döntő szerepük ellenére a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények és szervezetek igényei és szükségletei mindezidáig nem jelentek meg kellő súllyal az Európai Unió által hozott járványügyi lépések között.

Szakmai innovációt, anyagi ráfordítást igénylő szolgáltatásfejlesztést eddig is kizárólag pályázati forrásból tudtunk megvalósítani. 15 éve partnerünk abban az Európai Unió, hogy:

  • támogassuk hajléktalan ügyfeleink munkaerőpiaci rehabilitációját (2005-ben így nyílt meg az első álláskereső irodánk, ma már 2 helyszínen fogadjuk a munkát keresőket)
  • képezzük az alacsony végzettséggel rendelkezőket (több száz ember jutott szakmához vagy fejezte be az általános iskolát, tett érettségit a pályázati programokban vagy az álláskereső irodákban dolgozó munkatársak segítségével)
  • lakhatásba segítsük azokat, akik sokszor erőn felül küzdöttek azért, hogy önálló otthont teremtsenek maguknak és szeretteiknek (közel 200 hajléktalan és menekült ember otthonteremtését támogatva)
  • enni adjunk azoknak, akik a legelemibb szükségleteiket sem tudják jelenleg önerőből kielégíteni (évente több mint 40.000 adag meleg ételt biztosítva, elsősorban a közterületen élőknek)
  • fejlesszük kollégáink tudását, készségeit, hogy minél hatékonyabban és szakszerűbben tudjanak segíteni a rászorulóknak (közel 150 kollégánk vett részt szakmai tanulmányutakon, konferenciákon, nemzetközi képzési programokban, Európa-szerte)

A szakmai fejlesztés, a kisebbségek támogatása, a kirekesztettek jogainak védelme, szakemberek képzése terén az egész hazai szociális ágazat komoly uniós forrásra támaszkodhatott eddig is. Bízunk abban, hogy a járvány kapcsán felmerült szükségleteinkre is hatékonyan tud reagálni az európai közösség! Ezért fontos számunkra ez a kampány, amiben a szociális ellátásokban dolgozók megfogalmazhatják konkrét igényeiket az Európai Unió illetékesei felé, amit az Európai Közösségi Hálózat (ESN), a Fogyatékkal Élő Embereket Támogató Szervezetek Európai Szövetsége (EASPD) és a hajléktalanság felszámolásáért küzdő, a hajléktalan emberek számára ellátásokat nyújtó szervezeteket összefogó európai ernyőszervezet a FEANTSA, közösségi média kampányt hirdetett.

Úgy gondolják, a megváltozott körülmények miatt a szolgáltatások biztonságos működtetéséhez elengedhetetlen, hogy:

  1. A szolgáltatásokban dolgozók és ügyfeleik számára is biztosítva legyen megfelelő hozzáférés a személyes védőfelszerelésekhez és a teszteléshez.
  2. Megfelelő létszámú, felkészült személyzet álljon rendelkezésre a szolgáltatások működtetéséhez.
  3. Legyenek elérhető források és támogatási lehetőségek, amelyekből a szervezetek fedezni tudják szolgáltatásaik működtetésének költségeit a megváltozott körülmények között is.

A kampány célja tehát, hogy az EU vezetőinek figyelmét felhívjuk a szociális szolgáltatók járvány időszakában végzett munkájának célzott támogatására. A kampányban mutassuk be együtt, miért nélkülözhetetlenek a szociális intézmények által végzett tevékenységek, és fogalmazzuk meg szükségleteinket az Európai Unió közössége felé!

A szervezők a kampányt egy 2020. június 25-én 10-12 óra között meghirdetett angol nyelvű online egyeztetés felvezetésének is szánják, melynek címe: Szociális szolgáltatások és koronavírus járvány: mi lehet az EU szerepe? Az eseményre a címben található linkre kattintva lehet jelentkezni.

A média kampány segítségével ezen alulról szerveződő egyeztetés résztvevői közvetlenül is kifejezhetik az Európai Unió képviselő felé, hogy miként tudnák támogatni őket a következő hónapokban és években, hogy a járvány tevékenységeikre és ügyfélkörük életére gyakorolt negatív hatásait csökkenteni lehessen.

A találkozó napirendje ezen a linken érhető el.

Kérünk tehát minden szociális szakembert és szervezetet, csatlakozzon a kampányhoz azzal, hogy közösségi média felületein használja a következő feliratokat:

#IamAnEssentialWorker

#WeAreEssentialServices

#NélkülözhetetlenekVagyunk

Használja a kampány arculati elemeit – ezek elérését és a használatukat bemutató anyag letölthető innen.

Azért, hogy az Európai Unió képviselőinek is egyértelmű legyen, milyen sokan állunk a kezdeményezés mögött kérjük, hogy a képekhez illetve a bejegyzésekhez tag-eljék be annak az európai hálózatnak a nevét (pl: hajléktalanellátó szervezetek: @FEANTSA), amelyikhez a szervezetük tartozik. Az Európai Unió vezetői közül ugyancsak tag-eljük : 

@NicolasSchmitEU
@vonderleyen
@EU_Social

Valamint Európa Parlament tagjai közül is továbbíthatjuk ilyen módon bejegyzéseinket vagy képeinket azoknak a képviselőknek, akikkel kapcsolatban állunk, vagy szeretnék, hogy felismerjék a téma fontosságát.

Köszönjük, ha minél többen velünk tartanak ebben!


[1] forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli001c.html?lang=hu

[2] forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsg011.html