2020. június 5-ig hatályos rendkívüli intézkedéseink

Célunk a BMSZKI szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan emberek és a BMSZKI munkavállalóinak egészsége megőrzése mellett szociális, gyermekjóléti és egészségügyi szolgáltatásaink lehető legmagasabb szintű biztosítása.

Fontos számunkra az is, hogy a rendkívüli helyzetben megjelenő igényekre és szükségletekre válaszolni tudjunk. Tapasztalataink szerint a hajléktalan emberek kiszolgáltatottsága a járványhelyzetben jelentősen megnövekedett. Az idős, krónikus beteg ügyfeleink a fertőzésveszélynek fokozottan ki vannak téve, az aktív korúak közül sokan vesztették el munkájukat, és újonnan hajléktalanná váló emberek is jelentek meg az ellátórendszerben.

Általános intézkedéseink

 • Intézményeinkben csak a BMSZKI munkavállalói és a szociális, gyermekjóléti ill. egészségügyi ellátásait igénybe vevő emberek tartózkodhatnak.
 • Szigorú beléptetési protokollt vezettünk be, intézményeink területére csak egészségügyi rizikószűrés után léphetnek be az ügyfelek és a BMSZKI munkavállalói is. A rizikószűrés két részből áll: a testhő méréséből, ill. az egyéb rizikófaktorokra (pl. tünetekre) való rákérdezésből. A kapott eredményeket szükség esetén dokumentáljuk.
 • Napi rendszerességű egészségügyi rizikószűrést végzünk a folyamatosan intézményeinkben tartózkodó lakóink körében is.
 • Megkezdtük a munkavállalóink és ügyfeleink fertőzöttségének tömeges tesztelését.
 • Vírus-fertőzés gyanús, ill. fertőzött személy nem tartózkodhat intézményeink területén, ugyanakkor mindenkinek segítséget nyújtunk abban, hogy megfelelő egészségügyi ellátáshoz jusson.
 • Fokozottan ügyelünk a tisztaságra. A BMSZKI szerződéses partnerével (Ferencz-ker Kft.) szorosan együttműködve megnövekedett időtartamban takarítunk és megnövekedett gyakorisággal fertőtlenítünk.
 • A munkavállalókat a közegészségügyi ajánlásoknak megfelelően védőfelszerléssel látjuk el. 
 • A nemzetközi tapasztalatok szerint a vírust gyakran a kollégák viszik be az intézményekbe, ezért a kollégák védőfelszereléssel való ellátása az elsődleges, azonban folyamatosan – ahogy lehetőség van rá – a szolgáltatásokat igénybe vevő embereknek is biztosítunk maszkot (pl. magas hőfokon mosható textilmaszkot).

Munkáltatói intézkedések

 • A munkatársak védelme és a humánerőforrások hatékony felhasználása érdekében megtettük a szükséges lépéseket:
  • Ügyeleti rendet alakítottunk ki az intézményekben.
  • Biztosítjuk a távmunka lehetőségét azoknak a munkavállalóknak, akik személyes munkahelyi jelenlét nélkül is el tudják végezni a munkájukat.
  • Az intézményekben egy időben csak az ügyeletetbe beosztott kollégák tartózkodhatnak.
  • Ha valahol munkaerőhiány lép fel, más egységekből vezénylünk munkatársakat.
  • Vigyázunk egymásra: a vírusfertőzés által leginkább fenyegetett (idősebb korú, krónikus beteg) munkatársakat kivontuk a közvetlen ügyfélmunkából.
 • A munkáltatói intézkedések rugalmas végrehajtása érdekében bevezettük a 6 hónapos mukaidőkeretet.
 • Lakhatási támogatást biztosítunk azoknak a munkavállalóknak, akik lakhatása vagy munkába-járása nem biztosított a járványhelyzetben, vagy akik idős, krónikusan beteg hozzátartozóikkal élnek együtt.

Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi szolgáltatásainkra vonatkozó intézkedések

 • Átmeneti szállásaink és a Családok átmeneti otthonai folyamatos nyitvatartásban (0-24 óráig) működnek. Az Országos Tisztifőorvos határozatának megfelelően ezekben az intézményekben látogatási és kijárási tilalmat vezettünk be. A kijárási tilalom által érintett ügyfelek egészségügyi rizikószűrését napi rendszerességgel az adott intézmény működése szerint el kell végezni.
 • Átmeneti szállásainkon az új lakók felvétele szünetel. Az intézményi jogviszonyt térítési díj tartozás miatt nem szüntetjük meg (ami azt jelenti, hogy senkinek sem szűnik meg a lakhatása a rendkívüli helyzetben akkor, ha a térítési díját nem tudja befizetni). 
 • Éjjeli menedékhelyeink zavartalanul működnek, ugyanakkor – a szolgáltatást igénybe vevők biztonsága érdekében – korlátozható az egy időben bent tartózkodó ügyfelek száma.
 • Nappali melegedőink biztosítják a megszokott szolgáltatásokat (pl. étkezés, mosás, mosakodás, WC használat), azonban kizárólag a szolgáltatások igénybevételének idejére tartózkodhatnak az ügyfelek az intézményben, az egy időben bent tartózkodók száma – a biztonság érdekében – korlátozható. A Dózsa Origóc Nappali Melegedő és a Fehér köz Nappali Melegedő rövidített nyitvatartásban (minden nap 8.00 és 16.00 óra között) üzemel.
 • Az álláskereső irodák és a Lakhatási iroda nyitvatartása szünetel.
 • Szállást nyújtó intézményeink zsúfoltságának enyhítése, valamint a védendő ügyfeleink biztonságos elhelyezése érdekében - a Fővárosi Önkormányzattal és a fővárosi hajléktalanellátó szervezetekkel is együttműködve - új férőhelyeket nyitottunk a rendkívüli helyzet idejére.
 • A szociális munka elsődleges célja a rendkívüli helyzetben az ügyfelek informálása és együttműködésük megnyerése annak érdekében, hogy nagyobb biztonságban legyünk mindannyian. A járvány terjedésének megakadályozását célzó intézkedések (pl. egészségügyi rizikószűrés beléptetéskor, rendszeres kézmosás, fertőtlenítés, személyközi fizikai távolság megtartása, kijárási korlátozás stb.) betartása és betartatása közös érdek, a védekezés is közös ügyünk.
  • A BMSZKI-ban megszokott személyes szociális munka feltételei jelenleg nem biztosítottak: az egyéni esetkezelés, a csoportmunka és a közösségi munka szokásos formái nem alkalmazhatóak.
  • Ügyfeleink számára újszerű ellátásokat kínálunk: pl. pszichológiai, pszichiátriai és addiktológiai rendelés telefonon keresztül.
 • Életbe léptettünk egy ingyenesen hívható zöld számot az e-receptek felírásának megkönnyítése érdekében. A számot a szakorvosi, illetve háziorvosi rendelőkben gondozás alatt álló ügyfelek hívhatják a terápiás lapjukon szereplő gyógyszereik felíratása érdekében.
 • A nap 24 órájában hívható háziorvosi telefonszámokat hoztunk létre, amelyet a szociális munkatársak hívhatnak abban az esetben, ha az egészségügyi rizikószűrésen koronavírus-gyanús ügyfelet szűrtek ki.
 • A szállások lakóinak mozgását korlátozó járványügyi intézkedések, valamint az általános gazdasági visszaesés (az ügyfelek munkajövedelmének elvesztése) miatt nagyobb az igény az ügyfelek élelmezésre. A BMSZKI a Fővárosi Önkormányzattal és velünk kapcsolatban álló szervezetekkel együttműködve megemeli az élelmiszeradagokat.

Együttműködő partnereink:

Letölthető dokumentumok:

Beléptetési protokoll