BMSZKI Tudásteszt 2006

2006. novemberében, a BMSZKI belső továbbképzése keretében általános ismeret- és készség-szintfelmérésre került sor, írásban, teszt formájában. A szintfelmérés célja a munkatársak ismereteinek fejlesztése, időközi értékelése, a további - általános és egyéni - belső képzések főbb irányainak a kijelölése. A szintfelmérés a következő témaköröket érintette:

  • A BMSZKI intézményeinek főbb paraméterei
  • A BMSZKI intézményeibe való bekerülés pontos feltételei
  • Az intézmény jóváhagyott házirendje
  • Az intézmény jóváhagyott szakmai programja
  • A BMSZKI dokumentációs - eljárás rendje
  • A térítési díj szabályzat és a távozottak listájának szabályai
  • A BMSZKI adatvédelmi szabályzata
  • A szociális törvény és az 1/2000-es rendelet hajléktalanellátást érintő szabályai
  • A fontosabb kapcsolódó pénzbeli ellátások és személyes szolgáltatások szabályai

A tesztek .zip formátumban letölthetőek innen