Magyar nyelvű szép- és szakirodalom

Ady Endre Összes prózai művei, I-XI, kritikai kiadás, 1982.

Asperján György: Fogadj szívedbe. József Attila életregénye. ASPY Stúdió, 2005.

"A tettetésnek minden mesterségeiben jártasok" koldusok, csavargók, veszélyeztetett gyerekek a modernkori Magyarországon. Új Mandátum, 1998.

A szegények öröme. Magyar írók elbeszélései. Szépirodalmi, 1967.

A szociológia első magyar műhelye. Gondolat, 1973.

Agrárszociológiai írások Magyarországon 1900-1945. Kossuth, 1984.

Az elmesélt idő. Családsorsok a huszadik századból. MTA Szociológiai Intézet, 1996.

Bakonyi Péter: Téboly, terápia, stigma, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése.  1983.

Benedek István: Aranyketrec. Magyar Könyvklub, 2001.

Berkovits György: Terepszemle. Szépirodalmi, 1980.

Berkovits György: Világváros határában, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése.  1976.

Capote, Truman: Hidegvérrel, Európa, 1967.

Clark, Kenneth, B.: Fekete gettó, Európa, 1968.

Csalog Zsolt: Kilenc cigány. Móra, 1976.

Csupor Tibor: Mikor Csíkból elindultam (A bukovinai székelyek élettörténete)Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése. 1987.

Diósi Ágnes: Cigányút, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése.  1988.A kép eltávolítva.Emecheta, Buchi: Másodrendű állampolgár. Európa, 1983.

Fábián Katalin: A Makoldi család, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése.  1977.

Flynn, Nick: Mocsokváros utcáin, Magvető, 2005.

Folyamatos jelen - Fiatal szociográfusok antológiája [válogatta és szerkesztette Berkovits György, Lázár István], Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése.  1981.

Galgóczi Erzsébet: Vidravas. Babits Kft., 1998.

Golding, William: A Legyek Ura. Európa, 2004.

Halmos Ferenc: Illő alázattal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése.  1978.

Hamsun, Knut: Csavargók. Pantheon, Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák, Diagnózisok. Gyorsuló idő sorozat, 1983.

Hoggart, Richard: Művelődés-gondolkodás-szokások. Az angol munkásosztály - belülről. Gondolat

Így laktunk Pannóniában. Összeállította: Léderer Pál. T-Twins, 1992.

Jahoda -  Lazarsfeld - Zeisel : Marienthal. Új Mandátum,1999.

József Attila Tanulmányok és cikkek 1923 - 1930, kritikai kiadás, 1995.

József Attila Tanulmányok és cikkek 1930 - 1937, kritikai kiadás,

Kassák Lajos: Csavargók, alkotók. Magvető, 1975.

Kemény István (összeállító): A cigányok Magyarországon - MTA Budapest, 1999.

Kiss Lajos: A szegény emberek élete. I-II. köt..Gondolat, 1981.

Kőbányai János: A margón. Szépirodalmi, 1986.

Levendel László: A hajléktalan ember. Országos Alkohológiai Intézet, 1993.

Levendel László: A túlélő. Főnix Alapítvány, 1993.

Levendel László: A humanista orvoslás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése. 1988.

Lévi-Strauss, Claude:Szomorú trópusok. Európa, 1994.

Lewis, Oscar: Halál a Sánchez családban. Európa, 1969.

Lewis, Oscar: Sánchez gyermekei. Európa, 1968.

Losonczi Ágnes: Sorsba fordult történelem. Holnap, 2005.

Losonczi Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben Gondolat, 1977.

Losonczi Ágnes: Ártó védő társadalom - Gondolat Bp. 1990.

Magyar munkásszociográfiák, 1888-1945. (Szerk. Litván György). Kosssuth, 1974.

Makarenkó: Az új ember kovácsa. (Pedagógiai hősköltemény) Bp. 1947.

Márkus István: Nagykőrös, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése. 1979.

Márkus István: Az ismeretlen főszereplő, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése. 1991.

Márkus István: Polgárosodó parasztság: a magyar társadalomfejlődés egy faluszociológus szemével, Dinasztia Kiadó, Magyarország felfedezése. 1996.

Mátyus Aliz: Holnapon innen, tegnapon túl, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése. 1980.

Mezei György - Sarlós Katalin: Nyomorskála. Terem a nyomor füzetek. 1995.

Moldova György: Tisztelet Komlónak, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése. 1971.

Nagyvárosi szegénység - Amerikában. Budapesti Negyed, 1999.

Orwell, George: A wigani móló. Cartaphilus, 2001.

Orwell, George: Csavargóként Párizsban, Londonban. Cartaphilus, 2001.

Pásztor Mihály:  Budapest zsebe, Athenaeum, 1926.

Pásztor Mihály: Cifra nyomorúság. é.n. [1909]

Peremhelyzetek - Szociográfiák. Budapesti Negyed, 2002.(TAR SÁNDOR: 6714-es személy, CSALOG ZSOLT: A VASEMBER, Haraszti Miklós: DARABBÉR. EGY MUNKÁS A MUNKÁSÁLLAMBAN)

Petőfi Sándor vegyes művei. Útirajzok, naplójegyzetek, hírlapi cikkek és egyéb prózai írások. Akadémiai, 1956.

Pomogyi László: Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon. Osiris-Századvég, 1995.

Portyázás Harlemben. Európa, 1976.

Ráduly János: Mikor szolgának telik esztendeje, Ktiterion, 1987.

Riesman D.: A magányos tömeg Közgazdasági és Jogi könyvk. Bp.1973.

Roth, Jürgen: Hajléktalanok a  Német Szövetségi Köztársaságban. Kossuth, 1971.

Solt Ottilia: Méltóságot mindenkinek, Budapest, 1998.

Szabó Zoltán: A tardi helyzet + Cifra nyomorúság. Kossuth, 1986.

Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság (a Cserhát, Mátra, Bükk földje és népe) Cserépfalvi, 1937.

Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Medicina, 1999.

Tar Sándor: A mi utcánk. Magvető, 1995.

Terkel, Studs: Chicago. Keresztmetszet. Európa, 1972.

Tüskés Tibor: Nagyváros születik, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése. 1975.

Végh Antal: Erdőháton, Nyíren, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyarország felfedezése. 1972, 1975, 1978.

Wacquant, Loic: A nyomor börtönei. A zéró tolerancia világméretű terjedése. Helikon, 2001.

Wallraff, Günter: Legalul, Magvető, 1986.

Wallraff, Günter: Szükségünk van rád! Kossuth, 1968.

Whyte, William Foote: Utcasarki társadalom. Egy olasz szegénynegyed társadalomszerkezete. Új Mandátum, 1999.

Willis, Paul: A skacok. Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra. Új Mandátum, 2000.

Young, Michael - Willmott, Peter: Család és rokonság Kelet-Londonban. Új Mandátum, 1999.

Závada Pál: Kulákprés (Család- és falutörténeti szociográfia - Tótkomlós 1945-1956) \r\nSzépirodalmi Könyvkiadó, Széphalom Könyvműhely, Magyarország felfedezése.

 

Összeállította: Győri Péter